Celiakie negativně ovlivňuje vzdělávání žáků

Celiakie negativně ovlivňuje vzdělávání žáků s tímto onemocněním během základní školní docházky. Vyplynulo to z výzkumu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Kateřina Vodenková analyzovala dopady celiakie na kvalitu života žáků v průběhu jejich vzdělávání. Vyučující podle výzkumu uvádějí, že žáci s celiakií jsou unavenější, podrážděnější, uzavřenější a více vystresovanější oproti žákům, u kterých tohle onemocnění nebylo diagnostikováno.

Vodenková tvrdí, že se u nich objevuje negativismus. Častější jsou i absence ve vyučování a charakteristické zdravotní komplikace, ke kterým patří bolesti břicha a průjmy v hodině.

Celiakie ale může vyvolávat u spolužáků nemocných dětí negativní až nepřátelské postoje. „Ve 2 % případů se žáci s celiakií dokonce setkali s tím, že je spolužáci kvůli jejich onemocnění nepřijímají, posmívají se jim a straní se jich,“ uvádí autorka.

Z výzkumu také vyšlo, že učitelé nejsou o problematice celiakie informováni tak, jak by bylo žádoucí.

Zdroj: Vodenková, K.: Kvalita života žáků s diagnózou celiakie z pohledu učitelů základních škol, MUNI, ilustrační foto