DOMÁCÍ - PRAHA - KONEC ŠKOLNÍHO ROKU - VYSVÌDÈENÍ - ZŠ ÈERVENÝ VRCH

Informovanost škol o problematice žáků-celiaků je nedostatečná

Informovanost vyučujících o problémech žáků postižených celiakií je nedostatečná a školy také často neposkytují bezlepkové stravování. Vyplývá to z výzkumu Kateřiny Vodenková na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Podle ní učitelé nejsou o problematice celiakie informováni tak, jak by bylo žádoucí.

„Nepříjemně překvapující bylo zjištění, že učitelé nemají zájem o ucelený informační materiál o problematice celiakie, který by jim v mnoha případech určitě pomohl,“ uvádí Vodenková. Dokonce někteří pedagogové k této sdělili, že mají v šuplíku stohy informačních a edukačních materiálů, které jim zabírají akorát tak místo. Prý je to škoda papíru a plýtvání energií a časem tam, kde to nikdo nepotřebuje a ani nechce.

Výzkum dále zjistil, že nabídka bezlepkové stravy nepatří stále k „vymoženostem“ všech základních škol. Žáci s celiakií jsou tedy odkázáni na stravování doma po vyučování anebo na alternativu, že jim rodiče nosí jídlo do školy. „Nabídka bezlepkové stravy ve všech školách by určitě ulevila mnoha rodičům a žáci by se necítili tak odstrčení a stali by se znovu součástí kolektivu a nikdo by se jim neposmíval za to, že se ve škole nemohou stravovat,“ konstatovala závěrem Vodenková.

Zdroj:  Vodenková, K.: Kvalita života žáků s diagnózou celiakie z pohledu učitelů základních škol, MUNI, ilustrační foto

 

Michael Douglas drží bezlepkovou dietu

Michael Douglas je nejnovější celebritou, která veřejně přiznala, že drží bezlepkovou dietu. 70letý americký herec nicméně nepo

Michael Douglas drží bezlepkovou dietu