ZAHRANIÈÍ - ŠPANÌLSKO - VIRUS H1N1 - OÈKOVÁNÍ

Jak jsou čeští celiatici zodpovědní?

Známe to. I když máme třeba chřipku, ne vždy dodržujeme léčbu, kterou bychom měli. V rozsáhlém sociálním výzkumu o celiakii „Život s celiakií“ na Masarykově univerzitě se autorka Lucie Vinklerová ptala, jak jsou zodpovědní ve své léčbě celiatici, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu.

Ze 102 dotázaných skoro 72 procent uvedlo, že dietu stále dodržuje. Přes 28 procent přiznalo, že dietu občas poruší. Nikdo však nesdělil, že by ji nedodržoval.

Na lékařské kontroly chodí podle vlastního vyjádření pravidelně přes 75 procent celiatiků, nepravidelně pak skoro 19 procent. Vůbec se k lékaři nedostavuje necelých šest procent.

Přitom to, jak se nemocní vyrovnávají s povinnou bezlepkovou dietou, je velmi individuální. Nejvíce respondentů uvedlo, že se s ní vyrovnalo ihned – 29,4 %. Dále jsou podle výzkumu výsledky velmi těsné. 13,7 % si myslí, že se s dietou vyrovnalo do 1 měsíce, 12,7 % do 1 roku , 11,8 % do 3 měsíců, stejně tak do 6 měsíců. Sedmi procentům nemocných to trvalo více než 1 rok. Nikdy se ale s problémem dodržovat bezlepkovou dietu nevyrovnalo skoro 14 procent respondentů.

Zdroj: L.Vinklerová, Život s celiakií, MU, Brno, ilustrační foto

Bezlepkobraní v Mladé Boleslavi

Je sympatické, že prezentace a různé trhy bezlepkových výrobků se už tu i tam začínají objevovat nejen v regionálních metropolí

Bezlepkobraní v Mladé Boleslavi
Jak jedí čeští celiatici v zaměstnání?

Je jasné, že dietní stravování v práci, činí komplikace velké většině celiatiků u nás. Jak se takto nemocní lidé stravují v zam

Jak jedí čeští celiatici v zaměstnání?