ZAHRANIÈÍ - ŠPANÌLSKO - VIRUS H1N1 - OÈKOVÁNÍ

Jak jsou čeští celiatici zodpovědní?

Známe to. I když máme třeba chřipku, ne vždy dodržujeme léčbu, kterou bychom měli. V rozsáhlém sociálním výzkumu o celiakii „Život s celiakií“ na Masarykově univerzitě se autorka Lucie Vinklerová ptala, jak jsou zodpovědní ve své léčbě celiatici, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu.

Ze 102 dotázaných skoro 72 procent uvedlo, že dietu stále dodržuje. Přes 28 procent přiznalo, že dietu občas poruší. Nikdo však nesdělil, že by ji nedodržoval.

Na lékařské kontroly chodí podle vlastního vyjádření pravidelně přes 75 procent celiatiků, nepravidelně pak skoro 19 procent. Vůbec se k lékaři nedostavuje necelých šest procent.

Přitom to, jak se nemocní vyrovnávají s povinnou bezlepkovou dietou, je velmi individuální. Nejvíce respondentů uvedlo, že se s ní vyrovnalo ihned – 29,4 %. Dále jsou podle výzkumu výsledky velmi těsné. 13,7 % si myslí, že se s dietou vyrovnalo do 1 měsíce, 12,7 % do 1 roku , 11,8 % do 3 měsíců, stejně tak do 6 měsíců. Sedmi procentům nemocných to trvalo více než 1 rok. Nikdy se ale s problémem dodržovat bezlepkovou dietu nevyrovnalo skoro 14 procent respondentů.

Zdroj: L.Vinklerová, Život s celiakií, MU, Brno, ilustrační foto

Mezinárodní den celiakie

Na středu 16. května 2018 připadá Mezinárodní den celiakie, jehož hlavním cílem je zvyšovat povědomí...

Mezinárodní den celiakie