bezlepky-potraviny1

Jak jsme spokojeni s dostupností a sortimentem bezlepkových výrobků

Lidé, kteří trpí celiakií již nějaký ten pátek, mohou srovnávat dostupnost bezlepkových výrobků před 25 lety a nyní. Rozdíl je samozřejmě obrovský. Zatímco v například 80. letech se bezlepkové výrobky mohly počítat na jednotky, dnes naštěstí už asi ve stovkách. Také počty obchodů s bezlepkovými produkty zásadně vzrostly.

Jak jsou v současnosti celiatici spokojeni s dostupností a sortimentem bezlepkových výrobků zjišťovala ve svém výzkumu Lucie Vinklerová na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Na otázky odpovídalo 102 lidí postižených celiakií. Skoro 60 procent je buď spokojeno, nebo spíše spokojeno.  Je vidět, že situace se během let přece jen změnila k lepšímu. Stále je ale mírně přes 40 procent celiatiků s dostupností a sortimentem nespokojených, z toho skoro 30 procent spíše, téměř 12 procent lidí zastává nejvíce kritický postroj. Je tedy stále, co zlepšovat.

Výzkum také zjistil, že více 50 procent dotázaných nejčastěji nakupuje bezlepkové potraviny ve speciálních obchodech se zdravou výživou. Jako druhé nejčastější místo pro nákup označili lidé velké obchodní řetězce. Ty většinou mají zvláštní regály s bezlepkovou stravou. Menší samoobsluhy bezlepkové výrobky obecně skoro vůbec nenabízejí, což vyplývá i z odpovědí dotázaných. Nakupuje zde nejčastěji jen 3,9 procent celiatiků. Poněkud překvapivé je zjištění, že jen šest procent nemocných zajišťuje bezlepkové potraviny v eschopech. Téměř devět procent lidí pak odpovědělo, že nakupuje nejčastěji bezlepkové výrobky na jiných místech.

Zdroj: L.Vinklerová, Život s celiakií, LF MU, Brno