Gluten_Sources

Jak se nesnášenlivost na lepek liší od celiakie

Nesnášenlivost lepku, citlivost na lepek, nebo též neceliakální glutenová senzitivita (non-coeliac gluten sensitivity) je stav, kdy někteří jedinci mají potíže při konzumaci stravy obsahující lepek a po nasazení bezlepkové diety u nich dochází ke zlepšení obtíží.

Tito pacienti netrpí alergií na lepek ani celiakií.  „Příznaky mohou být různorodé a dosti podobné celiakii. Zahrnují bolesti břicha, průjmy, bolesti kloubů, únavu, psychické obtíže, ekzem a další,“ vyjmenovává  gastroenterolog Petr Jabandžiev z Dětské fakultní nemocnice V Brně – Černých polích.

Mechanismus jakým dochází k rozvoji těchto příznaků je intenzivně studován, ale dosud není jednoznačně objasněn. V současné době nemáme k dispozici žádný specifický marker k diagnostice tohoto onemocnění. „Tuto diagnózu můžeme potvrdit efektem bezlepkové diety, kdy u pacienta vymizí příznaky a vrátí se zpět při zátěži lepkem. Zároveň musíme vyloučit podobně se projevující onemocnění,“ vysvětluje  Jabandžiev.

Prakticky to znamená, že pacientovi s podezřením na toto onemocnění je nasazena bezlepková dieta metodou tzv. dvojitě slepého, placebem kontrolovaného pokusu k vyloučení placebového efektu podávané diety. Pacient tedy v libovolném pořadí po dostatečnou dobu konzumuje dietu s lepkem a bez něj, a následně jsou vyhodnoceny a porovnány potíže, kterými pacient v jednotlivých fázích trpěl. „Je jasné, že v běžné praxi toto není zcela jednoduše použitelný postup,“ dodává Jabandžiev.

Foto: Wikimedia commons, Pdeitiker