rodina

JEŠTĚ DO PÁTKU MÁTE ŠANCI VYHRÁT KOŠ BEZLEPKOVÝCH POTRAVIN

Ještě do pátku 23.5.máte šanci vyhrát KOŠ BEZLEPKOVÝCH POTRAVIN. Neváhejte, budou tři výherci se stejnou cenou. A co bude v košíku?

Bude to Gombasecká klobása, Uherská klobása, Balaton klobása, Lovecký salám a Party klobásky od firmy Krahulík, potom Bezlepkové bagety polotmavé, Bezlepková bagetka, Bezlepkový muffin s čokopecičkami a Bezlepkový chléb s dýní od firmy Penam a ještě navíc hermín, křemešník, a mini uherák od Kosteleckých uzenin. To stojí zato, ne?:-)

Velkou soutěž o KOŠ BEZLEPKOVÝCH POTRAVIN vyhlásil server Bezlepek.cz  u příležitosti nedávného Mezinárodního dne celiakie

Soutěžit může každý, kdo souhlasí s pravidly soutěže, v případě vylosování souhlasí se zveřejněním svého jména, a zašle nám odpovědi na tři soutěžní otázky. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží stejný dárkový koš bezlepkových potravin. Ty do soutěže věnovaly firmy Penam, Krahulík a Kostelecké uzeniny.

Soutěžní otázky:

  1. KOLIK PROCENT MASA OBSAHUJE POCTIVÁ ŠUNKA OD KOSTI Z KOSTELECKÝCH UZENIN?
  2. KOLIK DRUHŮ BEZLEPKOVÝCH POTRAVIN VYRÁBÍ SPOLEČNOST PENAM?
  3. KOLIK TUKU OBSAHUJE BEZLEPKOVÝ PRŠUT PEČENĚ OD KRAHULÍKU?

 

Jako nápověda správných odpovědí Vám může posloužit katalog výrobků na našem webu WWW.BEZLEPEK.CZ.

Soutěž probíhá od 9.5 2014 do 23.5.2014. Vylosování výherců se uskuteční 26.5.2014, kdy budou také zveřejněni výherci. Ti následně obdrží dárkové koše poštou.

Správné odpovědi na otázky zasílejte mailem na: bezlepek@4eg.cz, do 23.59 hod 23.5.2014, do předmětu mailu uveďte prosím „SOUTĚŽ“ a v textu kromě odpovědí své jméno, příjmení, adresu bydliště, email a telefonní kontakt. Odesláním odpovědí zároveň souhlasíte s pravidly soutěže, viz. níže.

Herní řád Velké soutěže o bezlepkové potraviny

Společnost 4 Elements Group s.r.o., se sídlem Praha 3, Bořivojova 878/35, IČ: 29007313 (dále jen “4 Elements Group”), vydává následující pravidla Velké soutěže o bezlepkové potraviny

1. Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku. Soutěž bude probíhat v době od 9.5.2014 do 23.5.2014, 23.59 hodin, ve jednom (1) kole.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k 4 Elements Group, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět tři soutěžní otázky, které byly vyhlášeny na webu www.bezlepek.cz, a svoji odpověď zaslat nejpozději do 23.59 hod. dne 23.5.2014 na e-mailovou adresu bezlepek@4eg.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „SOUTĚŽ“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázky uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, email a telefonní kontakt. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a místo bydliště budou v případě výhry zveřejněny na internetových stránkách www.bezlepek.cz a na https://www.facebook.com/bezlepek

4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázky a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou po skončení Soutěže, dne 26.5.2014 vylosováni tři (3) výherci, kteří získají stejné dárkové koše s bezlepkovými potravinami.

6. Výherci budou o výhře informováni e-mailem na adresu, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, a současně jim budou sděleny informace ohledně zaslání ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

7. Správné odpovědi na soutěžní otázky a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách www.bezlepek.cz a na https://www.facebook.com/bezlepek. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

8. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí 4 Elements Group ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

9. 4 Elements Group si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

10. 4 Elements Group si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. V případě nepředvídaných okolností si 4 Elements Group vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 5 náhradní ceny obdobného typu.

11. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách www.bezlepek.cz
V Praze dne 7. května 2014

foto: Thinkstock

 

Bezlepková vysoko proteinová mouka z cvrčků?

Hmyz nabízí jednu z nejvíce koncentrovaných a účinných forem proteinu na této planetě, a patří také mezi běžná a obyčejná jídla

Bezlepková vysoko proteinová mouka z cvrčků?
Jak jedí čeští celiatici v zaměstnání?

Je jasné, že dietní stravování v práci, činí komplikace velké většině celiatiků u nás. Jak se takto nemocní lidé stravují v zam

Jak jedí čeští celiatici v zaměstnání?