deti

Jak se chovají ostatní děti k vašemu nemocnému děcku?

Je smutné, i když běžné, že se děti chovají často negativně ke svým nějak „jiným“ vrstevníkům. Což platí i o dětech, které jsou hendikepováni nějakou nemocí. Potýkají se s tímto problémem i malí celiatici?

To zjišťovala mimo jiné ve své práci Život dítěte s celiakií Gabriela Čížková na Pardubické univerzitě.

Většina respondentů (převážně rodičů), 68 procent, odpověděla, že si ostatní děti všimly jiného jídelníčku nemocného dítěte, ale nemá to negativní vliv na vztahy mezi nimi. Čtvrtina respondentů uvedla, že spolužáci, či děti v okolí nevidí žádný rozdíl mezi sebou a vrstevníky – celiatiky. Nevnímají to.

Pouze ve čtyřech procentech případů se rodiče setkali s posmíváním nebo odtažitým chováním ostatních dětí vůči nemocným.

Zdroj: Čížková,G.: Život dítěte s celiakií, FZS, Univerzita Pardubice, 2009, foto: wikimedia commons, Shkumbin Saneja