Jaké jsou formy celiakie

Celiakie se vyskytuje v různých formách. Podle internisty Jiřího Latty z Baťovy nemocnice ve Zlíně lékaři u této nemoci klasifikují čtyři fenotypy.

U klasické (typické) celiakie dominují gastrointestinální příznaky jako chronický průjem se známkami steatorey (nadměrné množství tuku ve stolici) , nadýmání a váhový úbytek. Při rozvinuté nemoci je patrný úbytek svalové hmoty a otoky. Laboratorně je přítomna anémie, hypalbuminemie (snížená koncentrace albuminu v krvi), hypokalcemie, deficit vitaminů. U pacienta jsou pozitivní protilátky ENA a AtTG a histologické změny na sliznici tenkého střeva.

Atypická celiakie je charakterizována minimálními nebo chybějícími gastrointestinálními příznaky. Převažují mimostřevní projevy, jako je deficit železa až anémie, osteoporóza, infertilita, u dětí zpomalený růst. Jsou tu pozitivní protilátky ENA a AtTG a histologické změny sliznice tenkého střeva. Tito pacienti jsou kvůli svým atypickým příznakům ve velkém počtu nediagnostikováni.

Silentní (mlčící, tichá) forma má pozitivní protilátky ENA a AtTG a histologické změny sliznice tenkého střeva. Tito pacienti jsou klinicky němí (silentní). Nemají ani gastrointestinální příznaky ani anémii či osteoporózu. Diagnostikují se při sérologickém screeningu nebo jako náhodný nález změn v duodenu (dvanácterníku) při gastroskopii. Tito pacienti mají často pozitivní rodinnou anamnézu.

Latentní celiakie je charakterizována normální histologií nebo zvýšeným počtem intraepiteliálních lymfocytů a normální nebo hraniční sérologií. Jde o dříve diagnostikované pacienty s celiakií s příznivou odpovědí na bezlepkovou dietu nebo osoby, u nichž se v budoucnosti může celiakie rozvinout. Pojem potenciální celiakie je používán pro pacienty s pozitivními protilátkami ENA a AtTG, ale normální histologickou strukturou sliznice tenkého střeva nebo se zvýšeným počtem intraepiteliálních lymfocytů v histologickém nálezu, ale negativní sérologií.

Zdroj: Latta, J.: Celiakie – od screeningu k diagnóze, Interní medicína pro praxi, in: www.solen.cz

Ilustrační foto:  Thinkstock

Jak jedí čeští celiatici v zaměstnání?

Je jasné, že dietní stravování v práci, činí komplikace velké většině celiatiků u nás. Jak se takto nemocní lidé stravují v zam

Jak jedí čeští celiatici v zaměstnání?