Kolik je v Evropě a USA celiatiků?

Současné epidemiologické studie ukazují, že míra výskytu celiakie je stále podceňována. Ale projevuje se lepší testování na vyšších počtech evidovaných celiatiků v Evropě a USA? A kolik jich tedy je?

V současnosti se na základě řady studií a statistik uvádí, že v zemích Evropské unie má jedno procento dětí i dospělých celiakii, to je 5 milionů lidí. Prevalence, tedy výskyt nemocných vůči určité celkové populaci v daném čase, se ale podle zemí výrazně liší. Například pro dospělé ve věku 30 – 64 let je ve Finsku počet diagnostikovaných celiatiků osmkrát vyšší (2,4 procenta) než v Německu (0,3 procenta). To může být ovlivněno geneticky nebo životním prostředím či životním stylem, ale právě i lepším systémem odhalování této nemoci. Nezjištěná nebo chybně diagnostikovaná celiakie je bohužel běžným jevem.

Na to se zaměřil i výzkum italských vědců z univerzity v Aquile z minulého roku, který dospěl k závěru, že nediagnostikovaných případů celiakie v Evropě je 0,5-1 procento populace.

Výskytu celiakie u Američanů se věnoval nedávno i tým Josepha Murraye, gastroenterologa na klinice Mayo v Rochesteru ve státě Minnesota.  Podívali se na krevní vzorky odebrané  Američanům v roce 1950 a srovnali je se vzorky krve od lidí v dnešní době. Zjistili, že nynější míru výskytu celiakie neovlivnila jen lepší diagnostika posledních let, ale počty nemocných v USA skutečně od 50 let výrazně narostly. Výzkum tak potvrdil odhady, že i v USA má jedno procento dospělých celiakii. A to je čtyřikrát více než tomu bylo před 50 lety. To znamená, že asi 1,8 milionu Američanů je nemocných celiakií, ale dalších asi 1,4 milionu si této nemoci nemusí být vědomo. Na druhou stranu asi 1,6 milionů lidí v USA dodržuje módní bezlepkovou dietu, aniž by celiakií trpělo.

Zdroj: celiac.com, eufic.org, CBSNEWS, foto: thinstock

Metabolický syndrom a celiatici

Několik studií potvrdilo, že mnoho pacientů s celiakií, změní svou tělesnou váhu poté, co začnou praktikovat bezlepkovou dietu.

Metabolický syndrom a celiatici