86499269aa

Vědci potvrdili, že věk, kdy kojenci poprvé jedí lepek, nerozhoduje o vzniku celiakie

Pro malé děti, které mají predispozici k celiakii, není pro vznik nemoci rozhodující věk, kdy začnou poprvé jíst stravu obsahující lepek. To se sic již nějakou dobu předpokládá, nová rozsáhlá studie to však potvrdila. Informoval o tom server celiac.com s odkazem na lednové číslo časopisu amerických pediatrů, Pediatrics.

Do mezinárodní studie byly zahrnuty údaje o stravování malých dětí z USA, Německa, Švédska a Finska.

Vědci sledovali 6436 novorozenců, kteří byli vyšetřeni na HLA-genotypy, vysoce rizikové pro celiakii. Následně zkoumali jejich kojeneckou stravu. Tým zjistil, že švédské děti jedí poprvé stravu obsahující lepek v průměru nejdříve, a to ve 21,7. týdnu, finské děti pak začínají s lepkem v průměru v 26,1. týdnu. Kojenci z Německa a USA pak poprvé jedí lepek ve 30,4. týdnu věku.

Vědci děti sledovali dál v rozmezí 1,7 až 8,8 roku, průměrně do pátého roku života. Zjistili, že 773 (12%) z celkového počtu zkoumaných dětí, mělo trvale pozitivní protilátky atTG (protilátky ke tkáňové transglutamináze), což je marker pro celikii, a u 307 (5%) se celiakie vyvinula. Švédské děti vykázaly oproti americkým, které jedí lepek později, částečně zvýšené riziko atTG a částečně zvýšené riziko celiakie.

Celkově však zavedení lepku do stravy v různém týdnu v daném období u kojenců nebylo spojeno se zvýšeným rizikem atTG nebo celiakie, a to i při porovnání zmíněných zemí, HLA-genotypů, pohlaví a rodinných anamnéz.

Zdroj: celiac.com, pediatrics.aappublications.org, foto: Thinkstock