86499269aa

Děti z chudých rodin mají daleko menší šanci, že se u nich přijde na celiakii

I když výskyt zjištěné celiakie je v populaci západního světa asi jedno procento, existují značné rozdíly podle toho, z jaké sociální vrstvy pochází dítě a tím možná i šance, že se onemocnění zjistí.

Uvádí to nedávná studie z Velké Británie. Odborníci zkoumali děti od narození do 18 let, chlapce a dívky v různých socio-ekonomických skupinách v období let 1993 až 2012.

Zatímco výskyt celiakie až do 2 let dětí zůstal stabilní v průběhu sledovaného období, diagnózy ve vyšším věku se téměř ztrojnásobily za posledních 20 let.

Studie ale zjistila, že míra stanovení diagnózy celiakie byla o 80 procent vyšší u dětí, které pocházely z nejméně znevýhodněných oblastí, ze středních a vyšších sociálně-ekonomických skupin. Rozdíl mezi chlapci a dívkami a ve věku byl přitom zanedbatelný.

U děti, které pocházejí ze středních a vyšších vrstev ve Velké Británii, je tedy více pravděpodobné, že budou diagnostikovány na celiakii. Studie ale neodpovídá na to, zda děti z chudých vrstev trpí měně celiakií nebo u nich jen nebyla nemoc zjištěna.

Je také dost možné, že situace v České republice nebude zcela odpovídat stavu ve Velké Británii, kde je jiný zdravotnický systém a přece jen tu jsou historicky daleko vyšší sociální rozdíly mezi obyvatelstvem

Zdroj: celiac.com, ilustrační foto: thinkstock

Jak jedí čeští celiatici v zaměstnání?

Je jasné, že dietní stravování v práci, činí komplikace velké většině celiatiků u nás. Jak se takto nemocní lidé stravují v zam

Jak jedí čeští celiatici v zaměstnání?
Mezinárodní den celiakie

Na středu 16. května 2018 připadá Mezinárodní den celiakie, jehož hlavním cílem je zvyšovat povědomí...

Mezinárodní den celiakie