155824955

Souvislost neplodnosti u žen a celiakie

To, že ženy nemocné celiakií mohou mít nezřídka problémy s otěhotněním, je poměrně známé. Vědci se nyní na problém podívali z opačné strany. Prozkoumali řadu starších studií a zjistili, že ženy, které trápí neplodnost, mají daleko vyšší riziko, že budou mít celiakii.

Tým vědců seskupil zkoumané ženy z mnoha studií do tří skupin, v jedné byly ženy s nejrůznějšími příčinami neplodnosti, ve druhé neplodné ženy, u kterých příčina neplodnosti nebyla zjištěna, a posléze kontrolní skupina.

Analýza ukázala, že ženy s různou příčinou neplodnosti měly 3,5 krát vyšší pravděpodobnost celiakie ve srovnání s kontrolní skupinou. Ženy s neobjasněnou příčinou neplodnosti měly dokonce šestkrát vyšší pravděpodobnost celiakie než plodné ženy.

Podle závěrů vědců tak neplodnost a „nevysvětlitelná“ neplodnost může poukazovat i na skrytou celiakií.

Zdroj: celiac.com, Journal of Clinical Gastroenterology, foto: Thinkstock

Kde ve světě se celiakům žije dobře?

Jistě se sem tam setkáte s nechápavými pohledy číšníka, žádáte-li si v restauraci bezlepkové jídlo. Stále...

Kde ve světě se celiakům žije dobře?