86479715

Metabolický syndrom a celiatici

Několik studií potvrdilo, že mnoho pacientů s celiakií, změní svou tělesnou váhu poté, co začnou praktikovat bezlepkovou dietu. Vědci ale stále nemají jasno, jak je to s tzv. metabolickým syndromem  u těchto nově diagnostikovaných a léčených pacientů s celiakií.

Co to je metabolický syndrom? Metabolický neboli Reavenův syndrom označuje spojení některých nemocí a rizikových faktorů, jejichž společný výskyt vede k řadě zdravotních komplikací. Není ještě zcela ustálena jeho definice, ale mezi tzv. smrtící kvarteto syndromu patří: biochemické příznaky jako zvýšení triacylglycerolů a naopak snížení HDL-cholesterolu v séru, dále abdominální obezita, projevující se velkým množstvím tuku kolem pasu, hyperglykémie nebo porucha glukózové tolerance a konečně zvýšený krevní tlak.

Tým vědců z Itálie a Velké Británie posuzoval metabolický syndrom u celiatiků v době stanovení jejich diagnózy na celiakii, a potom po roce bezlepkové diety. U všech pacientů byly posuzovány údaje o obvodu pasu, BMI indexu, krevním tlaku, HDL cholesterolu, triglyceridů a hladině cukru v krvi.

Do studie bylo zahrnuto 98 pacientů s celiakií, z toho dva (2%), vykazovali kritéria pro metabolický syndrom už při stanovení diagnózy celiakie. U 29 pacientů (29,5%) byl zjištěn metabolický syndrom po 12 měsících bezlepkové diety. Následně vědci u nich porovnávali výše zmíněná údaje z doby před přechodem na dietu a rok poté.

Výsledky této studie podle vědců ukazují, že celiatici na bezlepkové dietě mají vysoké riziko vzniku metabolického syndromu v prvním roce, kdy na bezlepkovou dietu přejdou. Výzkumný tým doporučuje důkladnou nutriční analýzu pro všechny pacienty s celiakií.

Zdroj: celiac.com, Aliment Pharmacol Ther. 2015;41(4):352-359., wikiskripta, ilustrační foto: Thinkstock