Může přesné sledování růstu dětí mnohem dříve odhalit celiakii?

Může soustavný a přesně definovaný monitoring růstu dětí odhalit daleko dříve celiakii? Finští lékaři věří, že ano.

Medicína sleduje pravidelně růst dětí, aby včas odhalila případné poruchy. I když celiakie nebývá u dětí často včas diagnostikována, může na ni naznačovat malý vzrůst, slábnoucí lineární vzrůst nebo špatné přibývání na váze. Tým finských vědců nedávno stanovil nové parametry a algoritmy výpočtů pro screening růstu dětí ve snaze odhalit možnou celiakii.

Do studie byly pro porovnání zahrnuty údaje jak zdravých dětí (či dospělých) do 20 let, tak samozřejmě malých celiatiků. Konkrétně se sledovalo 177 dětí s celiakií od 1 do 16 let věku a to v období od narození až po dobu stanovení diagnózy. Porovnávali se stanovené růstové a váhové indexy a parametry.

Když vědci zkombinovali všech 5 růstových parametrů screeningu, přišli na celiakii s přesností 95 %, a to téměř shodně u chlapů i dívek. Když nastavili specifičnost screeningu na 90 %, 57 % dívek s celiakií a 48 % chlapců s celiakií vykazovalo abnormální růst dva roky před tím, než jim byla diagnóza stanovena. Tato studie tak ukazuje, že většina dětí celiatiků ochabuje v růstu před tím, než je nemoc odhalena. Podobně účinný program sledování růstu dětí by tak mohl odhalit jejich nemoc o několik let dříve, jsou přesvědčeni finští vědci.

Zdroj: celiac. com /JAMA Pediatr. 2015;169(3):e1525, ilustrační foto: Thinkstock

Sport a celiakie. Na co si dát pozor

Výživná jídla, cílené diety a dostatek vhodných tekutin pomáhají sportovcům zvyšovat výkon. Je celá řada zdravých sportovců, kt

Sport a celiakie. Na co si dát pozor