klk

Může být speciálně upravená pšeničná mouka vhodná pro celiatiky?

S narůstajícím počtem lidí nemocných celiakií ve světě se hledají různé způsoby, jak nebezpečí lepku eliminovat.  Je již dříve známo, že fermentací pšeničné mouky s pomocí laktobacilů a houbových proteáz se množství lepku snižuje.

Tým italských vědců spojených s katedrou pediatrie a Evropskou laboratoří na výzkum nemocí vyvolaných potravinami při univerzitách v Neapoli a Bari nedávno posuzoval, zda pacienti s celiakií mohou bezpečně konzumovat pečivo vyrobené z takto hydrolyzované pšeničné mouky.

Šest dobrovolníků dostávalo denně 200 gramů pečiva vyrobeného z přírodní pšeničné mouky. Další dva pacienti jedli stejné množství pečiva, ale ze značně hydrolyzované mouky a dalších 5 pacientů ze zcela hydrolyzované mouky. Pokus probíhal 60 dní.

U dvou z 6 pacientů, kteří konzumovali pečivo z přírodní mouky, byl brzy pokus zastaven kvůli očekávaným nežádoucím důsledkům. Všichni pak vykazovali v těle protilátky a poškození sliznice tenkého střeva.

A však dva pacienti, kteří jedli pečivo z výrazně hydrolyzované mouky, si na potíže nestěžovali a také nevykazovali žádné příznaky, avšak objevila se u nich částečná atrofie.

Všech 5 celiatiků, kteří jedli po 60 dnů pečivo ze zcela hydrolyzované pšeničné mouky nemělo žádné klinické příznaky, ani si na nic nestěžovalo. Neprojevily se u nich ani zvýšené protilátky ani poškození sliznice tenkého střeva.

Výsledky tedy ukázaly, že 60denní strava obsahující pečivo vyrobené z hydrolyzované pšeničné mouky s pomocí laktobacilů a houbových proteáz, nebyla toxická pro pacienty s celiakií.

Samozřejmě studium podobných potravin a důsledků jejich konzumace celiatiky je teprrve v samých počátcích a jen budoucnost ukáže, zda i toto by byla jedna z cest, jak bojovat z celiakií.

Zdroj: celiac. Com, Clinical Gastroenterology and Hepatology, foto: Clinical Gastroenterology and Hepatology