Abnormální jaterní testy při celiakii se často zcela vylepší po nasazení bezlepkové diety

Asi čtyři z deseti celiatiků v Americe mají abnormální hodnoty jaterních testů v době, kdy jsou poprvé diagnostikováni. Nová studie ukazuje, že jaterní testy se naštěstí obvykle vrátí do normálu poté, co pacienti přejdou na bezlepkovou dietu.

Současná lékařská doporučení stanovují rutinní screening jaterních testů u pacientů s diagnostikovanou celiakií. Obecně, až na Evropu, mívají často tito pacienti abnormální hodnoty jaterních testů. Vědci nedávno zkoumali vliv bezlepkové diety na funkčnost jater.

Celkem 40.6%  pacientů mělo v době zjištění celiakie zvýšené jaterní testy, ale drtivá většina pacientů, skoro 80 procent, se do 1,5 roku po zavedení bezlepkové diety dostane podle lékařů na normální hodnoty jaterních testů.

Zdroj: The American Journal of Gastroenterology 110, 1216-1222 (August 2015), celiac.com, ilustrační foto: Thinkstock

Celiakie zasáhla i britskou královskou rodinu

Celiakie se nevyhýbá ani královským rodinám. Trpí jí i 81letá Katharine, vévodkyně z Kentu, manželka britského prince Edwarda.

Celiakie zasáhla i britskou královskou rodinu