Něco pozitivního: Nezdá se, že by celiakie zvýšovala riziko demence

Nezdá se, že by celiakie zvyšovala u pacientů riziko vzniku demence. Ukazuje to nová komplexní studie vědců z Lékařského centra Kolumbijské univerzity v New Yorku provedená spolu s odborníky z Institutu Karolinska ve Stockholmu.

Někteří pacienti přicházející do našeho centra trpěli „mozkovou mlhou“ (termín označující snížení intelektuálních funkcí, jako myšlení, paměť) a zdá se, že lepek by mohl mít nějaké kognitivní účinky jak u lidí s celiakií, tak u těch, kteří nemocí netrpí, říká Ivan Seidenberg, profesor medicíny na Kolumbijské Univerzitě a ředitel Centra pro celiakii. „Nicméně jsme nevěděli, jestli tyto účinky mají dlouhodobé následky v podobě zvýšeného rizika demence,“ dodal.

Výzkumníci proto sledovali po 8,5 roku celkem 8846 lidí starších 50 let s ohledem na rozvoj demence a diagnózu celiakie. Demence byla diagnostikována u 4,3 procenta lidí s celiakií a u 4,4 procenta kontrolní skupiny.

„Celiakie nezvýšila riziko Alzheimerovy choroby v této populační studii,“ komentoval vedoucí studie doktor Benjamin Lebwohl z Lékařského centra Kolumbijské univerzity. „Nenašli jsme důkazy zvýšeného rizika demence před diagnostikováním celiakie i po diagnostikování.“

Vědci zjistili mírné ohrožení celiaků vznikem vaskulární demence. To je druhá nejčastější demence po Alzheimerově chorobě. Je zapříčiněna omezením přívodu krve do mozku. Lidé s celiakií mají přitom mírně zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních chorob. Avšak podle Lebwohla čísla z nové studie byla v tomto ohledu velmi nízká. Nejdou proto z toho tvořit závěry a mohla by to být jen náhoda.

Autoři uvádějí, že jejich studie tak vyvrací i tvrzení v některých populárních knihách, podle kterých má lepek toxické účinky na mozek a může být faktorem nárůstů Alzheimerovy choroby v posledních desetiletích.

Zdroj: www.cumc.columbia.edu, www.usnews.com, ilustrační foto: Thinkstock