lunch service station

Více než třetina hospod značí alergeny chybně nebo je neznačí vůbec

V restauracích dávejte stále pozor! Ačkoliv Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) již jednou letos zjistila špatné označování alergenů, včetně lepku, v restauracích a dalších podnicích veřejného stravování, i další kontroly nedopadly dobře. V rámci akce inspektoři SZPI v červenci a srpnu 2015 uskutečnili 114 kontrol v uvedeném typu provozoven, uvedl Pavel Kopřiva, mluvčí SZPI.
Nesplnění povinnosti informovat spotřebitele o alergenních látkách inspektoři zjistili u 42 kontrol, tedy u 37% kontrolovaných provozoven společného stravování.
V rámci těchto kontrol bylo odebráno 55 pokrmů pro analýzu v laboratoři SZPI. Cílem rozboru bylo ověřit, zda pokrmy neobsahují i jiné, než v provozovně deklarované alergenní látky. Přítomnost nedeklarovaných alergenů analýza potvrdila u 11 vzorků, tedy u každého pátého odebraného pokrmu. Rozbor nejčastěji potvrdil přítomnost nedeklarovaného celeru (42% z nevyhovujících vzorků), hořčice (25%), vajec (17%), mléčné bílkoviny (17%) a arašídů (14%). Jednalo se mj. o následující případy:
  • Lesní plody koláč – přítomnost mléčné bílkoviny v množství 675 miligramů na kilogram (mg/kg),
  • Italský salát – přítomnost celeru a přítomnost hořčice v množství v množství vyšším než 1 350 mg/kg,
  • Domácí malinový koláč s tvarohem a domácí šlehačkou – přítomnost vajec v množství 135 mg/kg,
  • Rýžovo-jogurtové knedlíky s jahodovým přelivem – přítomnost vajec v množství vyšší než 135 mg/kg.
Případy výskytu nedeklarovaného alergenu v pokrmu jsou obzvláště závažné, protože mohou způsobit spotřebiteli s alergií zdravotní komplikace. Podrobné informace k jednotlivým pokrmům s výskytem nedeklarovaného alergenu jsou průběžně zveřejňovány na portálu Potraviny na pranýři v sekcích Pokrmy a Cukrářské výrobky a těsta a to včetně místa odběru.
V oblasti kontroly značení alergenů v provozovnách bylo nejčastějším prohřeškem neuvedení informace o konkrétních druzích obilovin nebo suchých skořápkových plodů, které byly použity při přípravě pokrmů (24% z kontrolovaných provozoven) a nezpřístupnění informací o alergenních látkách v provozovně a neposkytnutí informace personálem (10%).
Vzhledem k výsledkům kontrolní akce se bude SZPI nadále průběžně věnovat kontrole dodržování povinnosti stanovené v § 9a odst. 1. zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích – viditelně zpřístupnit spotřebiteli snadno čitelnou informaci o alergenních látkách použitých při přípravě pokrmů.
Ilustrační foto: Thinkstock
Kurz bezlepkového pečení v Brně už ve středu

Organizace „Klára pomáhá“ pořádá v Brně ve spolupráci s Klubem celiakie Brno Kurz bezlepkového pečení. Uskuteční se už ve střed

Kurz bezlepkového pečení v Brně už ve středu