mater

V mateřských školách nejsou stále o celiakii dobře informování

Pedagogičtí pracovníci mateřských škol jsou i dosud převážně informováni o nemocech jako celiakie a diabetes I. typu až v případě, že jim nemocné dítě má být svěřeno do péče. Vyplývá to z výzkumu bakalářské práce Začlenění dětí s onemocněním diabetes mellitus I. typu a celiakie do mateřských škol od Veroniky Vlčkové.

Stále se tak potvrzuje přetrvávající stav, kdy edukace o těchto civilizačních nemocech přichází od rodičů nemocných dětí, nikoliv od ministerstva nebo zřizovatele.

Výsledek výzkumu také prokázal, že se rodiče v některých případech setkali v mateřských školách s negativním přístupem a ne vždy byly učitelky správně o nemocech informovány.

V jednom případě učitelky měly již zkušenosti s celiakií. V jiném případě si učitelka promluvila s rodiči před nástupem dítěte do mateřské školy, dále pak proběhla edukační přednáška, na které rodiče naučili učitelku ovládat některé diabetické pomůcky, seznámili ji s riziky týkající se nemoci. Zasvěcení učitelek do problematiky nemoci pak bylo v jednom případě i podmínkou přijetí dítěte trpícího celiakií.

Stává se také, že si pedagogická pracovnice sama zjistila informace o nemoci.

Učitelky také mívají obavy z nemoci dítěte, které jím bylo svěřeno, ohledně toho, zda problematiku zvládnou. Samozřejmě nezřídka se naplňují obavy rodičů se zajištěním bezlepkové stravy. V jednom případě musela matka do mateřské školy zakoupit mikrovlnnou troubu a každý den si dívka nosila jídlo z domu.

Zdroj: Vlčková, V.: Začlenění dětí s onemocněním diabetes mellitus I. typu a celiakie do mateřských škol, MU, Brno 2014, ilustrační foto: wikimedia commons,