1024px-2009_HarvardMedicalSchool_Boston_3801149763

Jak dodržují celiaci bezlepkovou dietu

Bezlepková dieta zůstává pro celiaky jedinou efektivní léčbou, nicméně ne každý ji striktně dodržuje. Jak se ale od sebe liší lidé, kteří se ji drží a ti co ne? Odpověď se snažil najít vědecký tým z Harvard Medical School.

Oslovili 709 lidí, kteří byli na bezlepkové dietě již více než 5 let. Přibližně polovina lidí souhlasila, přičemž jejich průměrná doba na dietě činila 10 let.

Zkoumány byly sociální a demografické údaje, které byly dávány do souvislosti s dodržováním diety. Ve výsledku jen 75% respondentů uvedlo, že dietu naprosto striktně dodržuje. Vyšší ochota neodchýlit se od diety stoupala s dosaženým vzděláním, stejně jako u lidí, kteří rozhodovali ve svých domácnostech o finančních záležitostech. Naopak vysoké náklady na bezlepkovou stravu a nízké povědomí o účinnosti diety u některých lidí byly důvodem, proč se od bezlepkové stravy odchylovali.

Vysoké náklady na stravu jsou bohužel jedním z faktorů, které lze jen těžce změnit, avšak zvýšení povědomí o účinnosti bezlepkové diety při naprosto striktním dodržování, má jistě smysl a mělo by vést k vyšší péči celiaků o sebe sama, konstatují autoři výzkumu. Jedná se samozřejmě o situaci v USA, v České republice je povědomí mezi pacienty o nemoci na poměrně vysoké úrovni, ale s nedodržováním diety z různých důvodů to je podobné.

Zdroj: http://www.celiac.com, ilustrační foto: Wikipedia

 

Souvislost neplodnosti u žen a celiakie

To, že ženy nemocné celiakií mohou mít nezřídka problémy s otěhotněním, je poměrně známé. Vědci se nyní na problém podívali z o

Souvislost neplodnosti u žen a celiakie
Vliv celiakie na zdraví mužů

Celiakie je nemoc, která muže nepostihuje tak často jako ženy. Jak je to možné? A...

Vliv celiakie na zdraví mužů