dna-163466

Lidé s Turnerovým syndromem mají větší pravděpodobnost onemocnění celiakií

Ženy a dívky s Turnerovým syndromem mají výrazně větší šanci k propuknutí celiakie, než osoby, které syndromem netrpí, dokazuje nová skandinávská studie.

Turnerův syndrom je vrozené onemocnění, ke kterému dochází, pokud genetický kód ženy zahrnuje jen jeden chromozom X, oproti páru těchto chromozomů. Genetické poškození povětšinou způsobí poruchy růstu, zraku, sluchu, stejně jako neplodnost ženy. Léčit lze chorobu při včasné diagnóze jen částečně a je často spojena s negativními vedlejšími účinky.

Skandinávská studie využila k výzkumu na data velmi bohatý Švédský zdravotní registr a jeho údaje z let 1973 až 2006. Celkem bylo testováno 7 548 žen s celiakií a 34 492 neceliaků, jakožto kontrolní vzorek. Výsledek potvrdil hypotézu, že lidé s Turnerovým syndromem trpí častěji také celiakií. Zatímco u zkoumaného vzorku byla shoda nalezena v 0,26%, u kontrolního vzorku se jednalo jen o 0,06%.

Ze studie tedy plyne doporučení pro ženy s Turnerovým syndromem a především jejich lékaře, aby v jejich případě nedošlo k žádným podceněním situace a intolerance k lepku byla častěji testována.

Zdroj: MEDSCAPE, ilustrační foto: Pixabay

Co nejčastěji doprovází celiakii?

Přestože lékařské znalosti v oblasti autoimunních chorob se neustále prohlubují, stále zůstává řada nejasných a nezodpovězených

Co nejčastěji doprovází celiakii?
V září bude Setkání celiaků v Plzni

Již tradiční Setkání celiaků v Plzni se letos uskuteční v sobotu 12. září. Serveru Bezlepek to oznámila předsedkyně Celia clubu

V září bude Setkání celiaků v Plzni