Může být příčinou celiakie nefunkční RNA?

V současnosti je za jeden z klíčových faktorů rozvoje celiakie označována dědičnost, neboli řetězec DNA předávající se z generace na generaci. DNA tedy určuje jisté predispozice k celiakii, avšak nevysvětluje, proč 40% populace tento gen v sobě nosí a přitom podíl nemocných osob je pouze kolem 1%. Ten je přičítán jiným faktorům.

Odpověď možná odhalil tým profesora Petera Greena z Columbia University Medical Center. Namísto DNA se výzkumníci zaměřili na ribonukleové kyseliny (RNA), ty slouží převážně jako čtečka informací obsažených v mnohem stabilnější DNA; dále jsou odpovědné i za přenos informací a průběhy buněčných pochodů, a právě 200 z nich se stalo předmětem zkoumání v Columbii.

Jistě víme, že skupina kyselin IncRNA hraje důležitou roli při imunitních reakcích organizmu, přesto se dosud nikdo nezabýval možností, zda by právě tato skupina nemohla souviset s propuknutím celiakie. Výsledky testování přinesly zajímavé závěry, jedna ze zkoumaných kyselin, konkrétně Lnc 13, se v případě zdravého organismu silně váže ke kyselinám hnRNA, avšak u celiaků je schopnost vazby velice slabá, což vede k vytváření zánětů při přítomnosti lepku v tenkém střevě.

„Jedná se o klíčový objev ve výzkumu skutečného původu celiakie,“ komentuje objev hlavní autor studie Sankar Ghosh. Objev Lnc 13 je však pouhým začátkem cesty. Nyní se tým vědců zaměří na zjištění příčiny neschopnosti této kyseliny se vázat, ta může být skutečným důvodem, proč se u původně zdravých jedinců celiakie objeví. Díky tomuto objevu by bylo možné v budoucnu mnohem přesněji specifikovat onu skupinu s predispozicemi k celiakii, než je dnešních 40% s příslušným řetězcem DNA.

Zdroj: genengnews.com, sciencedaily.com, ilustrační foto Pixabay.com