A co děti? Mají se kde najíst?

Nový školní rok je již za dveřmi a mnohé rodiče trápí otázka týkající se stravování ve školních jídelnách.

V platnosti jsou metodická doporučení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy spojená s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Co praví vyhláška:

Díky vyhlášce mohou zařízení, která poskytují školní stravování, rozhodnout, zda mají dostatečné personální a materiální zázemí, aby mohla připravovat dietní stravu dle potřeb strávníka. (Dieta je způsob stravování s léčebným cílem, nikoli za účelem hubnutí.) Potřebu dítěte dietně se stravovat je nutné doložit lékařským potvrzením.

  • Pokud poskytovatel stravování souhlasí s připravováním speciální diety, ručí za její nezávadnost pro strávníka.
  • Pokud nemá stravovací zařízení možnosti připravovat dietní stravu, může ji odebírat od odborně způsobilého dodavatele.
  • Jídelna může navýšit cenu dietního jídla: „Pro jídla poskytovaná v rámci dietního stravování se finanční normativ stanoví podle cen potravin, které daná dieta vyžaduje“.

Největší poptávka je po bezlepkové dietě. Aby jídelna mohla bezlepkově vařit, musí zajistit bezlepkové potraviny, pokrmy připravovat odděleně od normální stravy, musí též projít posouzením, zda splňuje podmínky pro připravování dietních jídel. Odborníci ze Sekce výživy a nutriční péče, z. s. zhodnotí, zda splňuje potřebné náležitosti včetně kvality zpracování jídelníčku, který musí splňovat nejen bezlepkovost, ale musí být také nutričně plnohodnotný. Personál je též nutričním terapeutem zaškolen.

Článek 4 zmíněné vyhlášky popisuje postup realizace ve školním roce 2016/2017.

Během prvního čtvrtletí 2016 se budou vyhodnocovat informace získané ze zavedených postupů a ty budou v průběhu dubna vyhodnoceny. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Sekce výživy a nutriční péče, z. s.  navrhnou případné úpravy. (http://www.msmt.cz/file/35044/).

Jak vypadá praxe?

Mít dítě, které má nějaká omezení ve stravování, není vůbec jednoduché. Podmínkou pro to, aby se vaše dítě mohlo stravovat bezlepkově, je potvrzení od dětského lékaře o nutnosti dodržování diety. Jídelna však ani po doložení potvrzení není povinna dietní stravu dítěti připravovat. A není tajemstvím, že vhodné stravování pro celiaky je schopno zajistit málo jídelen. Vyžaduje to oddělenou přípravu jídla, neustálou konzultaci s nutričním terapeutem ohledně používaných surovin, receptur a postupů při přípravě pokrmů. Je to totiž školní jídelna, kdo ručí za kvalitu a nezávadnost.

Záleží tedy čistě na možnostech dané jídelny. Je vhodné kontaktovat příslušnou školní jídelnu ještě před zahájením školní docházky a osobně se informovat.

Jaké jsou tedy možnosti stravování celiaků v jídelnách?

Jídelna vaří bezlepkově:

V takovém případě se nemusíme o nic starat. Jediným rozdílem může být, že jídelna bude za bezlepkové jídlo požadovat vyšší cenu, která se odvíjí od náročnosti přípravy, nutnosti platit nutričního terapeuta i od ceny použitých surovin, které jsou většinou dražší než lepkové potraviny.

Je možné přinést si vlastní jídlo:

Pokud jídelna není schopná zajistit dítěti speciální dietu, je možné dohodnout se s vedoucí jídelny, že si bude jídlo dítě nosit samo. To mu pak pouze ohřejí a vydají. Ani to však nemusí jídelna akceptovat. V případě školního stravování je totiž nutné, aby dodavatel jídla, v tomto případě člen rodiny, který jídlo připravuje, měl potvrzení od nutričního terapeuta, že je jídlo náležitě připravované a splňuje všechny požadavky na bezlepkovou dietu. Další možností je, že je sám rodič nutričním terapeutem. Pak plnou zodpovědnost za vydávané jídlo nese poskytovatel oběda, tedy rodina, nikoli jídelna, což je logické, neboť jídelna nemůže nést odpovědnost za jídlo, o němž neví, v jakých podmínkách a z jakých surovin bylo připravováno.

Snazší je to ve školkách, kde je tento proces běžnější, zde se stačí dohodnout s ředitelem a jídelnou, vyhláška u předškolního stravování neukládá nutnost doložení potvrzení nutričního terapeuta. Nechává toto rozhodnutí čistě na řediteli a jídelně.

Další možnosti:

S jídelnou je možné se domluvit na přípravě tzv. „speciálního“ jídla, tedy nesmí být označené jako dietní, v tomto případě bezlepkové. Takto se jídelna vyhne nutnosti konzultovat přípravu s nutričním terapeutem. Jedná se vlastně o jídlo připravené na zakázku, které může být připraveno i z donesených surovin či surovin, které zajistí jídelna. V takovém případě se platí plná cena jídla, připravený oběd není dotován. Je též vyžadováno, aby jídelna měla živnostenské oprávnění, neboť se jedná o doplňkovou činnost jídelny.

Pokud není možná domluva s jídelnou, je jedinou možností informovat se o přesném složení podávaných pokrmů a zaplatit pouze ty, které jsou přirozeně bezlepkové. Zde je ovšem riziko kontaminace tohoto jídla lepkem z dalších připravovaných jídel.

Personál jídelen si je velmi dobře vědom problémů rodičů dětí, které potřebují „jiné“ stravování, proto ve většině případů rodině vyhoví. Je to samozřejmě snazší v případě, že se v jídelně stravuje více celiaků nebo je to jídelna malá, která může k dítěti přistupovat individuálně. Stále však zůstává nejdůležitějším bodem komunikace se školní jídelnou.

XVI. Celostátní setkání celiaků v Praze

I letos se bude konat celostátní setkání celiaků v Praze a to 7. května. Půjde již o XVI. ročník. Oznámili to organizátoři s tí

XVI. Celostátní setkání celiaků v Praze
Dokáží vědci deaktivovat celiakii?

Nedávno jsme vám představili Chaitana Khoslu, vědce Stanfordovy univerzity, který patří mezi současnou špičku výzkumu...

Dokáží vědci deaktivovat celiakii?