psych

„Unikátní“ příznak celiakie, doktor Jekyll a pan Hyde

Každá nemoc má své typické projevy, příznaky, které navedou lékaře, aby provedl potřebná vyšetření, která by nemoc potvrdila. U celiakie dominují obtíže spojené s trávicím traktem, nevolnosti, bolesti břicha, nadýmání, průjmy, ale také ty spojené se špatným vstřebáváním živin, např. anémie, únava, řídnutí kostí. Méně často si pak s celiakií spojíme třeba neplodnost či bolesti hlavy. A co teprve příznak, který se zcela vymyká?

Takový případ popsali lékaři z Massechusettské nemocnice a publikovali jej v medicínském časopise NEJM (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcpc1514473).

Do péče se jim dostala 37letá žena, která trpěla vážnou psychózou s halucinacemi a bludy. Domnívala se, že si o ní lidi povídají, vytvářela konspirační teorie, ve kterých hráli roli její přátelé i rodinní příslušníci, kterým také vyhrožovala, a dokonce je i napadla. Není tedy divu, že se tato žena dostala do péče psychiatrů a byla hospitalizována na psychiatrické klinice. Začala jí být podávána antipsychotika, aby se její nemoc dostala pod kontrolu a ona mohla zase normálně fungovat. Ale symptomy ani poté, co jí byly nasazeny potřebné léky, nevymizely, což lékaře velmi překvapilo, přesto ale ke zlepšení došlo, a tak byla propuštěna.

Při následujících kontrolách si lékař povšiml její bledosti a úbytku na váze. Doporučil proto provést krevní rozbory, které odhalily, že má žena nedostatek minerálů i vitamínů, navíc spojený s problémy se štítnou žlázou.  Zde už ošetřující lékař zbystřil a napadlo ho zaměřit se na střevo, ve kterém by mohl být problém. Záhy na to provedené krevní testy a biopsie střeva potvrdily, že žena trpí celiakií. Problém ovšem tkvěl v tom, že oné ženě nebyla vlivem jejího duševního stavu s halucinačními projevy poskytnuta správná péče se zaměřením na celiakii. Všichni se zaměřili hlavně na její psychické potíže, ovšem s celiakií je nikdo nespojoval. Do doby, než jí lékaři skutečně diagnostikovali celiakii,  nedržela tato žena bezlepkovou dietu. Navíc přišla o práci, následně se pokusila o sebevraždu a byla opět hospitalizována na psychiatrické klinice. Zde už po dobu hospitalizace dodržovala stanovenou bezlepkovou dietu a její psychické obtíže zmizely. Zdálo se, jako by se z pana Hyda stal opět doktor Jekyll. Příběh této 37leté vysokoškolačky tedy naštěstí dopadnul dobře.

Lékaři ani vědci ale stále nevědí, jak může celiakie ovlivňovat nervovou soustavu, hlavně pak mozek a jeho funkce. Zatím je vše na bázi teorie, kterou Dr. Fasano popsal jako boj imunitního systému proti glutenu, kdy tato „bitva“ způsobí i poškození okolní tkáně – tedy střeva. Někdy ovšem imunitní buňky „zaměřené“ proti lepku vycestují ze střeva poškozenou sliznicí a dostanou se až do mozku, kde také mohou způsobit zánět a ovlivnit tím funkce nervové soustavy.

Dr. Fasano popisuje, že celiakie může způsobit psychické obtíže, ale také ztrátu paměti, křeče a jiné příznaky, které by si nikdo s celiakií nespojil.  Naštěstí jsou tyto projevy celiakie spíše vzácné.