anatomy-160524

Mikroflóra a celiakie

Je stále více studií, které dokládají, jak velký má střevní mikroflóra vliv na naše zdraví, a to na fyzické i psychické úrovni. Ano, i za depresemi může stát dysbióza, tedy narušená střevní mikroflóra. Dále pak je ověřena souvislost mezi střevní mikroflórou, funkcí imunitního systému, alergiemi, střevními záněty, obezitou aj.

Právě zánět střeva zajímá i nás. Je doloženo, že mnoho celiaků trpí střevní dysbiózou v porovnání se zdravými lidmi, a to nezávisle na tom, zda dodržují či nedodržují dietu. Například u celiaků je ve střevní mikroflóře sníženo zastoupení bakterií rodu Bifidobacterium, naopak se zvýšeně vyskytují druhy rodu Bacteroides a Escherichia coli.

Navíc existují rozdíly ve střevní mikroflóře i mezi celiaky samotnými. Příkladně ti, kteří trpí navíc kožními projevy v podobě dermatitis herpetiformis, mají jiné složení mikroflóry než „obyčejní“ celiaci. Podobné je to i u celiaků, u kterých i přes přísné dodržování diety zánět přetrvává. Zdá se tedy, že právě změny v mikroflóře určují, jaké bude mít pacient příznaky.

Naše střevo je kolonizováno bakteriemi již v době porodu, kdy dítě prochází porodními cestami. Složení střevní mikroflóry závisí na genetických vlastnostech jedince a také na vnějších podmínkách, např. na užívání antibiotik, chemických látek, na složení stravy, míře stresu aj. Narušení střevní mikroflóry pak může vést k narušení tolerance organismu k lepku.

Dysbióza u predisponovaných jedinců (nositelů genu HLA-DQ2/DQ8) přitom může být spouštěčem nemoci. Naopak poznatky o střevní mikroflóře, jejím složení, dysbióze a možnostech, jak střevní mikroflóru ozdravit, mohou vést ke zlepšení stavu celiaků, ke snížení zánětu ve střevě a k celkovému ozdravení střeva. Je otázkou, zda by bylo možné ozdravením mikroflóry obnovit i toleranci imunitního systému k lepku? Tak či tak je víc než vhodné dbát i na zdraví střevní mikroflóry, což můžeme ovlivnit třeba pomocí konzumace potravin bohatých na prebiotika (vlákninu) a probiotika.

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4555153/

Je kosmetika obsahující lepek nebezpečím?

Lepek se dnes nachází v celé řadě produktů, nikoliv pouze v jídle, ale i v různých kosmetických přípravcích a drogérii, kterou

Je kosmetika obsahující lepek nebezpečím?
V září bude Setkání celiaků v Plzni

Již tradiční Setkání celiaků v Plzni se letos uskuteční v sobotu 12. září. Serveru Bezlepek to oznámila předsedkyně Celia clubu

V září bude Setkání celiaků v Plzni