food-4509_1920

Jaký je rozdíl mezi celiakií a alergií na lepek?

Nesnášenlivost nějaké potraviny či její složky nazýváme intolerance. Ty mohou být buď imunitního, nebo neimunitního původu. Intolerance imunitního původu jsou ty, které jsou podmíněny reakcí imunitního systému organismu

Jak celiakie, tak alergie na lepek jsou podmíněny reakcí imunitního systému organismu. Celiakie patří k autoimunitním nemocem, alergická reakce je též podmíněna nepřiměřenou (překotnou) reakcí imunitního sytému.

Autoimunitně podmíněná nesnášenlivost lepku se může projevit celiakií, Duhringovou herpetiformní dermatitidou (tedy zánětem kůže) a glutenovou ataxií, tedy postižením mozečku. Při autoimunitní reakci dochází k poškozování různých tkání či orgánů vlastním imunitním systémem. U celiakie u disponovaných jedinců dochází k tvorbě protilátek proti gliadinu (součást lepku) a při jeho přítomnosti v trávicí trubici ke tvorbě protilátek, které zkříženě poškozují enterocyty – buňky tenkého střeva. Následně dochází ke vzniku průjmů, bolestí břicha a mimostřevních příznaků včetně chudokrevnosti či poškození kostí. Podstatou celiakie je tedy tvorba protilátek podmíněná přítomností lepku v potravě, které poškozují buňky tenkého střeva. Postačí velmi malé množství lepku (100 mg lepku denně vede bezpečně k poškození tenkého střeva, maximální povolený příjem je 20 mg lepku za den). Poškození střeva může vést k dalším komplikacím – chudokrevnosti, prořídnutí kostí, neplodnosti, případně k možnosti vzniku spontánního potratu či předčasného narození dítěte, nebo ke zvýšenému výskytu nádorových onemocnění.

Alergická reakce je nepřiměřená reakce imunitního systému na antigen, v tomto případě na lepek či jinou bílkovinu mouky. Požití této látky vede k alergické reakci, která může probíhat jako exantém (vyrážka) na kůži, průjem, bolesti břicha, astmatický záchvat, případně až nejtěžší anafylaktická reakce po požití malého (někdy i stopového) množství potraviny s daným alergenem. Projevy reakce mohou být nepříjemné, mohou být i nebezpečné, nikdy však nedochází k poškození tkání a dalším komplikacím.

Léčba obou imunitně podmíněných intolerancí lepku (jak celiakie, tak alergie na lepek) je podobná – tedy přísná bezlepková dieta, při alergii na lepek je nutné dávat pozor i na stopová množství lepku.

 

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
Interní oddělení  a Centrum výživy
Thomayerova nemocnice