oat-1391682

Oves opět na pořadu dne

Pšenice, žito, ječmen. Obiloviny pro celiaky jednoznačně zapovězené. Jak je to ale s ovsem? Vědci a lékaři zatím zcela jasno nemají. Malá část pacientů s celiakií totiž může mít imunitní odpověď i na avenin, který je v ovsu obsažen. Je to bílkovina podobná lepku. Přesto se objevuje stále více názorů, že oves by mohl být zařazen do stravy bezlepkářů.

Přestože Česká gastroenterologická společnost zatím nevydala doporučení ohledně zařazení ovsa do jídelníčku celiaků, jinde ve světě se již objevily snahy opačné. Například ve Skandinávii je oves povolen pacientům v remisi. Obdobně se k němu staví také v Kanadě a v USA. Právě Severoamerická společnost pro studium celiakie (NASSCD), zastupující přední výzkumníky z tohoto kontinentu, uvádí, že oves může být bezpečnou potravinou pro většinu lidí s celiakií. Nezabývá se přitom aveninem. Důležité je podle jejího prohlášení především to, aby oves nebyl při zpracování kontaminován pšenicí, ječmenem či žitem.

Podle letošního prohlášení Severoamerické společnosti pro studium celiakie si sice bezlepkáři, kteří se rozhodnou oves zařadit do svého jídelníčku, mohou stěžovat na některé nepříjemné symptomy, ty ale mohou být podle NASSCD způsobeny spíše jinými faktory než imunitní odpovědí na ovesné bílkoviny. Ta je podle jejich expertů přítomná pouze zřídka, mnohem častěji má obtíže vyvolat například potravinová intolerance (způsobené třeba fermentovatelnými oligosacharidy, disacharidy, monosacharidy a polyoly) anebo kontaminace ovsa lepkem.

Nebezpečnost ovsa skutečně spatřují zejména v možnosti znečištění jinými obilovinami. Kladou proto důraz na to, aby byly při jeho zpracování použity takové metody, které zaručí jeho čistotu a zdůrazňují také nutnost přísného testování výsledných produktů, které mají nést označení jako potravina, určená pro bezlepkovou dietu. Bezpečnost výrobků z ovsa pro pacienty s celiakií je pak podle Severoamerické společnosti pro studium celiakie závislé na výrobních a kontrolních procesech, které zaručí v těchto produktech méně než 20 ppm lepku.

Přesto upozorňují, že zařazení ovsa do bezlepkové diety konkrétního pacienta by mělo být vždy konzultováno s lékařem a mělo by dojít ke kontrole hladiny protilátek proti tkáňové transglutamináze (anti-tTG) před a po začlenění ovsa do jídelníčku. Pokud se objeví nepříjemné symptomy, které přetrvávají anebo se opakují, měly by být podnětem k důkladnému vyšetření včetně možné střevní biopsie. „Oves může obohatit bezlepkovou dietu a zároveň nabízí mnoho nutričních výhod,“ uzavírají výzkumníci. Dodávají však, že neexistují žádné podobné studie týkající se ovsa a jeho snášenlivosti u lidí s neceliakální glutenovou senzitivitou.

Přestože avenin způsobuje velmi zřídka poškození střevní sliznice u lidí s celiakií, ti, kdo jsou velmi citliví na lepek, mohou být stejně tak značně senzitivní vůči aveninu. To s sebou přináší nevolnost a další typické příznaky. Pokud se tedy pacienti s celiakií rozhodnou konzumovat oves, je třeba začít velmi zvolna a po konzultaci s lékařem. Nově diagnostikovaní pacienti by se měli ovsa ve své stravě vyvarovat úplně.

Oves je stále více diskutovanou a zkoumanou potravinou. Pokud by se podařilo prokázat jeho vhodnost pro bezlepkovou stravu a zaručit jeho čistotu, byla by to rozhodně dobrá zpráva. Zajistit jeho nekontaminovanost jinými obilovinami je však velmi těžké a kontrolní mechanismy nedostatečné. V našich podmínkách tak zřejmě ještě dlouho zůstane konzumace ovsa činností nesoucí nálepku „na vlastní nebezpečí“. Nehledě na to, že čeští gastroenterologové zatím souhlasně na konzumaci ovsa nepřikyvují.

Zdroj: https://celiac.org/blog/2016/04/nasscd-releases-summary-statement-on-oats/