20170130_celiakie_autismus (2)

Jak spolu souvisí diabetes, celiakie a autismus?

Lidé trpící celiakií jsou často náchylnější i k jiným zdravotním problémům. Aktuální výzkumy prokázaly spojení mezi cukrovkou, autismem a celiakií. Tyto poznatky se dají použít při sestavování bezlepkové diety, která pak může ovlivňovat i další zdravotní problémy.

Souvislost mezi diabetes prvního typu a celiakií byla poprvé zjištěna v šedesátých letech minulého století. Rozšíření celiakie u pacientů s diabetem prvního typu je zhruba 6%, v běžné populaci dosahuje oproti tomu 1 %. Proto lékaři doporučují pacientům s diabetem prvního typu test na celiakii a celiakům zase test na diabetes.

Spojení mezi cukrovkou a celiakií potvrdila také studie z dánské Odense University Hospital, která ukázala na velké rozšíření celiakie mezi dětskými pacienty s cukrovkou. Tito nemocní měli zároveň menší výšku i váhu než jejich vrstevníci bez těchto zdravotních problémů. Po dvou letech dodržování bezlepkové diety byl u účastníků studie naměřen výrazně větší nárůst váhy i výšky, spolu s nárůstem dalších ukazatelů.

Další velmi zajímavá studie z roku 2009 našla vztah mezi pšenicí a rozvinutím diabetu prvního typu. Výzkumníci testovali 42 diabetiků a u poloviny z nich naměřili abnormální imunitní reakci na pšeničné proteiny.

Některé studie dokazují, že bezlepkové stravování může ovlivňovat koncentraci cukru v krvi, jiné toto zjištění nicméně nepotvrzují. Neléčená celiakie může ale zvyšovat riziko hypoglykemie, tedy akutně nízké hladiny glukózy, protože celiakií poškozené tenké střevo není schopné řádně vstřebávat živiny, mezi nimi i cukry.

Také o autismu se hovoří ve spojitosti s celiakií. Jeho příčiny jsou doposud nejasné a v současnosti není autismus považován za autoimunitní poruchu. Studie z roku 2013 ovšem ukázala, že děti s autismem mají více protilátek proti pšeničnému proteinu než zdravé děti. Někteří rodiče podávají svým autistickým dětem bezlepkovou a bezkaseinovou dietu (tj. bez mléka), studie však doposud její vliv na snížení symptomů autismu neprokázaly.

Zdroje a další informace:

https://celiac.org/celiac-disease/understanding-celiac-disease-2/celiac-disease-and-comorbid-conditions/cd-and-diabetes/

https://www.glutenfree.com/#/articles/is-there-a-connection-between-gluten-and-diabetes-autism

https://www.autismspeaks.org/node/112986

https://www.beyondceliac.org/celiac-disease/related-conditions/autism/

Je celiakie dědičná?

Mnoho budoucích rodičů celiaků se bojí, že jejich děti budou mít určitě stejnou nemoc. V převážné většině tomu tak ale není. Na

Je celiakie dědičná?