Příspěvky zdravotních pojišťoven celiakům

Máme za sebou skoro polovinu roku 2017 a je dobré připomenout, že pojišťovny nabízejí příspěvky na nákup bezlepkových potravin nebo jinou formu peněžní pomoci celiakům. Forma i výše pomoci se různí; některé pojišťovny proplácejí dokladované účtenky při nákupu skutečně bezlepkových potravin, jiné přispívají spíše paušální částkou při doložení diagnózy. V našem článku si můžete v rychlosti zjistit, zda je možnost získat příspěvek právě u vaší pojišťovny. Najdete v něm také odkazy na základní programy pojišťoven, které se celiaků týkají. Nutno ale podotknout, že některé informace získají pojištěnci až na pobočce vlastní pojišťovny nebo ve speciálních webových aplikacích a obecně dostupné informace jsou spíše strohé.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Poskytuje roční příspěvek až do výše 6000 Kč.

Příspěvek celiakům se poskytuje dvakrát ročně na základě žádosti, a to za uplynulé pololetí (za měsíce leden–červen 2017 je potřeba podat žádost do konce srpna 2017). Maximální výše pololetního příspěvku je 3000 Kč a příspěvek se vyplácí pouze dětem do 18 let nebo studentům do 26 let (se statusem nezaopatřeného dítěte). Při prvním podání žádosti je potřeba podat také doklad o diagnóze. Více informací o VZP programu zde.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

Poskytuje příspěvek ve výši až 4000 Kč.

Příspěvek se poskytuje bez omezení věku jedenkrát za rok na bezlepkovou dietu a dietu při fenylketonurii. Je nutné předložit doklad o nákupu dietní stravy a vyjádření lékaře o nezbytné dietě. Více informací zde.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Poskytuje příspěvek do výše až 1000 Kč.

Příspěvek se poskytuje pro děti a mládež do 18 let v rámci preventivního programu Balíčku DIA. Při prvním čerpání je nutno doložit, že dítě má diagnózu celiakie. Více informací zde.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMVČR)

Poskytuje příspěvek do výše 600 Kč.

Pojišťovna poskytuje příspěvek pro děti ve věku od 3 do 15 let. Uplatňuje přísné pravidlo nákupu na potraviny bezlepkové diety zakoupené pouze v lékárně, prodejně zdravotnických potřeb nebo prodejně zdravé výživy. Příspěvek se poskytuje jednou ročně. Více informací zde.

Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna (RBP-ZP)

Poskytuje příspěvek do 500 Kč pro děti do 18 let, a do výše 300 Kč pro dospělého pojištěnce.

Pojišťovna poskytuje příspěvek na nákup potravin pro pojištěnce s diagnózou celiakie, nutný je doklad o diagnóze. Více informací zde.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VOZP)

Poskytuje příspěvek do výše 400 Kč.

Pojišťovna proplácí pouze zvláštní preparáty (doplňky stravy). Podmínkou je potvrzení o diagnóze. Více informací zde.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

Příspěvek na úhradu bezlepkových potravin mohou pojištěnci získat v rámci kreditního systému VITAKONTO. Pojištěnec sbírá za různé činnosti kredity, a podle jejich výše může uplatnit příspěvek na „preventivní aktivity“ dle vlastního výběru. Odkaz na Vitakartu online zde.

Kam všude nacpou lepek

Jestliže člověk trpí celiakií, nebo mu nebyla nemoc diagnostikována, avšak jeho organizmus nepříliš dobře tráví lepek, potom si

Kam všude nacpou lepek