Refrakterní celiakie aneb když bezlepková dieta nezabírá

Dnes vám ve spolupráci s MUDr. Bárou Bahníkovou z Bezlepek.cz představíme relativně vzácnou komplikaci celiakie, která postihuje  malou část celiaků, přináší výrazné komplikace a zhoršení kvality života nemocného. Tato nepříjemná diagnóza se nazývá refrakterní celiakie, nebo jinak celiakie neodpovídající na léčbu.

U celiakie je vždy zásadní tuto nemoc především odhalit. Odhaduje se, že v Evropě trpí celiakií až 1 % populace. Z 10 postižených celiakií ale o své nemoci 9 z nich stále neví, a to je problém. Čím déle chorobou člověk trpí, tím vyšší je riziko trvalých a vážných následků.

U mnoha pacientů velmi dlouho trvá, než se se svými zdravotními problémy dostanou k vhodnému specialistovi a pozdní diagnostika pak znamená také pozdní zahájení bezlepkové diety. Dnes už víme, že jediným možným řešením této autoimunitní nemoci je naprosté a doživotní vyřazení lepku ze stravy. Pokud pacient nepřejde na bezlepkovou dietu, jeho imunitní systém je trvale pod antigenním tlakem a pokračující nemoc může vést k podvýživě, kolapsu imunitního systému a rozvoji dalších vážných přidružených autoimunitních chorob (například diabetu I. typu), osteoporózy, neurologických či gynekologických poruch. Nezřídka se objevuje podvýživa, avitaminóza.

Rok po nasazení bezlepkové diety obvykle stačí pro narovnání zdravotního stavu pacienta a choroba ustupuje.

Po zahájení bezlepkové diety se u většiny pacientů dostaví velmi rychle úleva. Během několika týdnů ustupují subjektivní potíže, a během následujících měsíců dochází obvykle i k poklesu hladiny sledovaných protilátek v krvi a zlepšení histologického obrazu.

Pokud i při dodržování bezlepkové diety ke zlepšení zdravotního stavu nedojde, příznaky celiakie přetrvávají více než jeden rok nebo pokud nemoc zprvu reaguje na léčbu, pak ale dochází k návratu nemoci i při dodržování diety, jedná se o refrakterní celiakii. Většina případů je důsledkem chyb v dietě a trvající konzumace i stopových dávek lepku. I přes další kontrolu a zpřísnění diety ale zůstává malá skupina celiaků, která se potýká s výraznými zdravotními obtížemi, přestože dietu drží. V takových případech je nutné zavést doplňkovou výživu, farmakologickou léčbu například kortikosteroidy a imunosupresivy, která potlačí imunitní systém včetně jeho autoimunitních reakcí. Některé případy mají bohužel velmi nepříznivou prognózu a dnešní medicína umí pomoci jen částečně.

Popis obrázku: (a) Endoskopické vyšetření tenkého střeva nemocného postiženého refrakterní celiakií ukazuje atrofii sliznice tenkého střeva; (b) atrofující slizniční klky, hyperplasie krypt, zánětlivé projevy sliznice Zdroj obrázku: Petula Nijeboer et al, “Update on the Diagnosis and Management of Refractory Coeliac Disease,” Gastroenterology Research and Practice, vol. 2013, Article ID 518483, 9 pages, 2013. doi:10.1155/2013/518483
Popis obrázku: (a) Endoskopické vyšetření tenkého střeva nemocného postiženého refrakterní celiakií ukazuje atrofii sliznice tenkého střeva; (b) atrofující slizniční klky, hyperplasie krypt, zánětlivé projevy sliznice
Zdroj obrázku: Petula Nijeboer et al, “Update on the Diagnosis and Management of Refractory Coeliac Disease,” Gastroenterology Research and Practice, vol. 2013, Article ID 518483, 9 pages, 2013. doi:10.1155/2013/518483

Přestože projevy refrakterní celiakie jsou velmi vážné a kvalitu života pacienta výrazně zhoršují, postihuje tato komplikace pouze malou část celiaků. U většiny celiaků přináší vynechání lepku ze stravy ústup nemoci a pro plnohodnotný život postačuje.