Souvisí více případů celiakie s nižší úmrtností dětí?

Jaký je vztah mezi mírou dětské úmrtnosti a výskytem celiakie v populaci?

Některé výzkumy naznačují, že míra celiakie v běžné populaci s časem roste. Více jsme o tomto trendu informovali v našem dřívějším příspěvku zde. Faktem zůstává, že před objevením role lepku a jeho vlivu na tělo celiaka, byla prognóza přeživších celiaků špatná. Otázka zní, zda vyšší míra úmrtnosti na celiakii udržovala míru celiakie na nižší, odpovídající úrovni?

Aby bylo možné odpovědět, tým výzkumníků se rozhodl posoudit vztah mezi úmrtností dětí pod pět let a prevalencí, zjednodušeně mírou, celiakie v populaci. Tým provedl analýzu již dříve proběhlých studií z let 19952011, které se věnovaly celiakii u školáků. Celkem se jednalo o 27 studií ze 17 různých zemí. Čtyři studie byly provedeny v Itálii.

Tato metaanalýza porovnávala prevalenci celiakie dětí školního věku ve vybraných šesti letech. Zjištěná míra byla vztáhnuta k jednotlivým letům, zemím a informacím o úmrtnosti dětí pod pět let.

Ukázalo se, že úmrtnost dětí mladších pěti let se po celém světě snižuje. Toto snižování je doprovázeno rostoucí prevalencí celiakie. Platí tedy, že čím vyšší je míra úmrtnosti u dětí mladších pěti let, tím nižší je výskyt celiakie v celkové populaci. Díky lepší míře přežití dětí s celiakií výzkumníci předpokládají v blízké budoucnosti rostoucí počet pacientů s celiakií.

Dané problematice se věnuje Federico Biagi et al. ve vydání Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition z července 2017.

Zdroj: www.celiac.com

Jaké jsou formy celiakie

Celiakie se vyskytuje v různých formách. Podle internisty Jiřího Latty z Baťovy nemocnice ve Zlíně lékaři u této nemoci klasifi

Jaké jsou formy celiakie
Olivy: chuťovka nabitá antioxidanty

Až najdete v křížovce otázku, které ovoce je velmi tučné, určitě si vzpomeňte na olivy. Ano,...

Olivy: chuťovka nabitá antioxidanty