Mládí kontra stáří. Proč je celiakie považována za chorobu mladé generace, když jí senioři trpí častěji?

„Ve své ordinaci snad nemám pacienta, kterému by bylo více jak 50 let. Z mých vlastních zkušeností vyplývá, že je celiakie nemocí mladé generace. Naprostou většinu pacientů tvoří lidé mezi 20. a 30. rokem života a samozřejmě malé děti,“ říká o svých zkušenostech MUDr. Bára Bahníková, která spolupracuje s redakcí Bezlepek.cz a je lékařkou Gastroenterologického oddělení Krajské nemocnice Liberec a Nemocnice Turnov. Podle ní celiakie jako taková celkově souvisí s výskytem autoimunitních chorob právě u mladé generace.

Celiakie u seniorů šokovala

Poměrně šokující pak je ale fakt, že dle studie University of Maryland School of Medicine Center for Celiac Research (USA) je výskyt celiakie u seniorů zhruba 2,5krát častější než u mladé generace. A to vůbec nemusí být v rozporu se zkušenostmi MUDr. Báry Bahníkové. Jak to? Odpověď je nasnadě. Jednak svoji roli hraje odlišnost populace USA a ČR a její stravovací návyky. Podstatnější je ale to, že celiakie je v České republice poměrně novinkou, alespoň co se týká diskuze nad tímto onemocněním ve veřejném prostoru a v médiích. Starší generace svoje potíže nemusí vůbec přičítat celiakii, obtíže se zažíváním mohou být dávány do spojitosti s věkem. Příkladem může být třeba osteoporóza. Jak ale uvádí Dr. Alessio Fasano, který je členem výzkumníků uvedené univerzity z Marylandu, „z celiakie se vyrůst nedá, ale dožít se jí jde snadno“. A v tom je možná pomyslný zakopaný pes objeveného vyššího výskytu celiakie u seniorů. Celiakie je u nich totiž málokdy diagnostikována. Potvrzují to i slova paní Alexandry (59) z Liberce, která zřejmě trpí alergií na lepek a chystá se k detailnějšímu vyšetření: „Měla jsem různé obtíže. Pálení žáhy mne trápilo čím dál víc, už jsem skoro nemohla nic jíst. Do toho se přidaly i problémy s klouby. Pak mě syn přivedl na myšlenku, jestli moje tělo náhodou nemá problém s lepkem. Vyzkoušela jsem všechno možné, ale poté, co jsem z jídelníčku úplně vynechala pšenici, se můj život rázem proměnil. Pálení žáhy ustalo, začala jsem lépe spát a netrápí mne bolesti kloubů jako dřív. Lepek ale budu muset do stravy zase zařadit před tím, než půjdu k lékaři.“

Senioři jsou zvlášť citlivou skupinou

U seniorů tak celiakie může být závažnější hlavně s ohledem na jejich výživu. Tím, že choroba mění možnosti vstřebávání živin, se podstatně podepisuje na zdravotním stavu jedince. Senioři tak díky poškození klků v tenkém střevě hůře přijímají živiny a jejich organizmus je oslabován. To ruku v ruce s přibývajícím věkem samozřejmě není nic pozitivního. Důsledky se mohou různit, nicméně zmiňovaná osteoporóza – tak častá právě u seniorů – může být ještě horší, resp. vyskytuje se i u těch jedinců, kde by na ni při vysazení lepku třeba vůbec nedošlo. Komplikace však seniorům působí i nedostatek železa, bolesti břicha nebo průjmy.

Za důležité tedy považujeme to, aby se senioři o celiakii jako takové vůbec dozvěděli a nestyděli se se svými obtížemi svěřit lékařům. Pokud víte o někom ve vašem okolí, koho by se mohla celiakie týkat, zkuste mu poslat naši brožuru o celiakii.

Zdroj: Redakce Bezlepek.cz, AgingCare.com, MUDr. Bára Bahníková