Testování krve

MUDr. Bára Bahníková: celiakie a přidružená autoimunitní onemocnění

Imunitní systém lidí s nediagnostikovanou nebo neléčenou celiakií je trvale pod zvýšeným antigenním tlakem (tedy tlakem na produkci protilátek) v důsledku zvýšené propustnosti jejich střevní slizniční bariéry. Tato skutečnost bohužel vytváří podmínky pro vznik dalších autoimunitních chorob, které mohou nediagnostikované či případně neléčené celiaky hodně potrápit. Platí totiž, že autoimunitní choroby se u těchto nemocných vyskytují 10krát až 30krát častěji než v ostatní běžné populaci. Situaci navíc ztěžuje fakt, že symptomy celiakie mohou být u takovýchto osob nenápadné, úplně chybí, popřípadě mohou být překryty příznaky nějaké přidružené choroby. Brzká diagnostika přidružené choroby je proto neméně významnou jako diagnostika samotná celikaie. Dává totiž možnost zahájit optimální léčbu obou chorob, lepší kontrolu přidružené nemoci a je zároveň prevencí komplikací celiakie.
K nejčastějším přidruženým autoimunitním chorobám patří:

  • chronický autoimunitní zánět štítné žlázy – autoimunitní thyreoiditida. Vyskytuje se u více než 10 % z celkového počtu celiaků
  • diabetes mellitus 1. typu s výskytem u 3-8 % celiaků. Přitom sama celiakie může být při diabetu druhou chorobou v pořadí. Proto se doporučuje při objevení podezřelých symptomů testování na celiakii opakovat.

K dalším chorobám patří zejména onemocnění jater jako autoimunitní hepatitida, sklerozující cholangitida či primární biliární cirhóza, dále systémový lupus erytematodes, Sjögrenův syndrom (postihuje slinné žlázy), myasthenia gravis (postihuje nervy), juvenilní revmatoidní artritida, polymyozitida (postihuje svaly člověka), IgA nefropatie nebo mikroskopická kolitida. Ve všech těchto případech platí, že časná diagnóza celiakie omezuje četnost propuknutí přidružené choroby a zlepšuje její prognózu.

Jaké s sebou může celiakie přinést komplikace?

Výskyt a tíže komplikací spojených s celiakií závisí na věku pacienta při stanovení diagnózy a na dodržování bezlepkové diety. Pozdě diagnostikovaná, neléčená nebo nedostatečně léčená celiakie činí tuto nemoc nebezpečnou. Co může v takovém případě nastat?

  • Maligní nádory

Riziko karcinomu u celiaků je vyšší než v celkové populaci, což potvrzuje negativní vliv pozdní diagnostiky. Karcinom postihuje nejčastěji tenké střevo, jícen a hltan. Zvýšené je také riziko nonhodkinských B-lymfomů a imunoproliferativních chorob. T-lymfom, který vzniká jako pozdní komplikace refrakterní celiakie (enteritis-associated T-cell lyphoma – EATL) je hlavní malignitou tohoto onemocnění. Celkově se lymfomy vyskytují u 8-10 % případů.

  • Metabolická osteopatie

Kostní změny, které jsou kombinací osteoprózy a osteomalacie, vznikají v důsledku poruch trávení a vstřebávání aminokyselin, vápníku či vitamínu D a aktivací osteoklastů. Výskyt této komplikace před menopauzou může být dominantním nebo dokonce jediným symptomem celiakie.

  • Neuropsychické komplikace

Depresivní stavy u neléčené celiakie jsou časté. Dalšími komplikacemi této skupiny jsou poruchy chování a ataxie (porucha koordinace pohybů).

Z toho vyplývá, že časná diagnostika celiakie je naprosto nejdůležitější. Dále je potřeba všímat symptomů typických pro choroby uvedené výše, a to i v době, kdy už je celiakie diagnostikována a pacient se nachází pod dohledem gastroenterologa. Pro celiaky je důležitá pestrá a vyvážená strava bohatá na vápník a vitamíny. Samozřejmě by neměli zapomínat ani na pravidelné kontroly u svého gastroenterologa.

Celiakie a obezita

Když jsem přemýšlela nad tématem tohoto článku, tak jsem si kladla otázky: Netrápí celiaky obezita?...

Celiakie a obezita