papaya-1263062_1920

Papája, exotické ovoce s protilepkovým enzymem

Enzymy, zdá se, jsou velkým přírodním pomocníkem v boji proti celiakii a dalším zdravotním problémům, které způsobuje lepek. Nedávno provedená randomizovaná, dvojitě zaslepená studie ukázala, že enzymy podávané jako doplněk stravy, mohou za určitých okolností být pro pacienty s celiakií velmi užitečné.

Enzymový doplněk GluteGuard, vyvinutý v Austrálii, je založen na enzymu papáji karicainu. Již v dřívějších studiích se ukázalo, že přidává-li se karicain do chlebového těsta, snižuje toxicitu lepku u celiaků až o 90 %. Enzymy podávané celiakům ale primárně neslouží k „přehlušení” účinků lepku u celiaků, kteří bezlepkovou dietu nedodržují. Přípravek je navržen tak, aby pomohl lidem, kteří byli lepku vystaveni nechtěně například záměnou surovin, nebo chybou obsluhy v restauraci.

GluteGuard nedávno prošel klinickým testováním v Polsku. První studie pracovala s dvaceti pacienty, kteří trpí celiakií a dietu dodržují. Všem pacientům byl po 42 dní podáván gram lepku denně, tedy množství odpovídající asi krajíčku chleba. Čtrnáct z nich navíc užívalo enzymový přípravek, zatímco zbytek sledovaných celiaků dostávalo placebo tabletu. Pacienti v průběhu studie zaznamenávali svoje subjektivní pocity a zdravotní příznaky. Před zahájením testu a také po něm prošli biopsií. Jaký byl výsledek? Třináct pacientů ze čtrnácti, kteří užívali enzymový přípravek, nevykazovali podle klinických příznaků ani biopsie žádné nežádoucí zdravotní změny. Naopak čtyři z šesti pacientů, kteří požívali lepek bez enzymové suplementace, během čtrnácti dní ze sledování ustoupili z důvodu nežádoucího zhoršení zdravotních příznaků celiakie.

Druhá studie se věnovala pacientům s kožním projevem nesnášenlivosti lepku. Nepříjemné a vleklé nemocnění, známé jako Duhringova dermatitida, se projevuje nejčastěji ostrůvky svědivých puchýřků. Pro její zahojení je také nutné nasadit bezlepkovou dietu.

I tato druhá studie pracovala se vzorkem pacientů, kteří po týden požívali asi šest gramů lepku, a z nichž polovina byla navíc suplementována enzymovým přípravkem. Druhá polovina požívala placebo. Papájové enzymy i v této skupině pomohly částečně či plně redukovat kožní projevy choroby.

Obě klinické studie splňovaly vysoké vědecké standardy, byly randomizované a dvojitě zaslepené. V obou případech tedy ani účastníci ani vědci nevěděli, jakým způsobem je který pacient léčen. Enzymové doplňky tak mohou pomoci jako ochrana proti malému nebo příležitostnému nechtěnému požití lepku. Nejsou ale v žádném případě náhradou bezlepkové diety.

Zdroj: www.celiac.com

Sportovci a celiakie

Celiakie, alergie na lepek a intolerance lepku mají jedno společné. Lidé, kteří těmito nemocemi trpí,...

Sportovci a celiakie
Bezlepkově pro nováčky

Zrovna vám diagnostikovali celiakii nebo alergii na lepek? Tohle zjištění může na začátku vyděsit. Vždyť...

Bezlepkově pro nováčky