Ženám s celiakií hrozí menší riziko onemocnění rakovinou prsu. Vědci nevědí proč

Rakovina prsu je celosvětově nejčastější druh rakoviny u žen a například v USA jí onemocní každá osmá žena. Moderní medicína již umí pojmenovat rizikové faktory, které k rozvoji této choroby vedou. Patří mezi ně především vyšší věk, dědičnost, vyšší míra vystavení hormonu estrogenu v průběhu života (tedy časná menstruace či naopak pozdní menopauza), obezita, nedostatek pohybu a kouření. Negativně ženské tělo ovlivňuje také, pokud neprojde těhotenstvím a porodem, anebo pokud žena po porodu dítě nekojí.

Logicky tedy vyplývá, že riziko je nižší u žen, které si například udržují zdravou váhu a nekouří, či porodily více dětí a kojily. Studie ale navíc ukazují, že protektivní efekt mají i některé dysfunkce, jako revmatoidní artritida, stavy spojené s nízkou hmotností (anorexie) či překvapivě také celiakie. Různé studie odhadují míru rakoviny prsu u žen s celiakií o 10‒80 % nižší, než se očekávalo.

Protože procentuální rozdíly jsou to značné, pojďme se blíže podívat na zdroje těchto čísel. Zatím největší studie zabývající se souvislostí mezi celiakií a rakovinou prsu u žen pocházejí ze skandinávských zemí.

Švédští odborníci prostudovali nemocniční záznamy pacientů s celiakií z let 1964–1994, celkem u 12 tisíc případů. Autoři studie zjistili, že výskyt rakoviny prsu u žen byl o 70 % nižší než v běžné populaci. Studie sledovala pre- i postmenopauzální výskyt rakoviny prsu.

Další švédská studie posuzovala incidenci na jiném vzorku žen s celiakií, do studie ale zařadila pouze pacientky s diagnózou potvrzenou biopsií. Celkem se jednalo o necelých 18 tisíc případů. I zde vědci potvrdili nižší výskyt rakoviny prsu, konkrétně o 18 %.

Do třetice je k dispozici také finská studie vycházející z databáze zahrnující více než 32 tisíc dospělých finských celiaků. Autoři propojili data národního registru celiaků s registrem onkologických pacientů a jejich odhad míry rakoviny prsu je o 30 % nižší než u běžné populace.

Vzhledem k vyšší přesnosti posledních dvou studií se skutečný protektivní účinek celiakie na onemocnění rakovinou prsu dá odhadnout na 18‒30 %. Ať už je přesné číslo jakékoli, vědci si jsou poměrně jisti touto ochrannou vazbou, nejsou ale schopni přesvědčivě vysvětlit, proč tomu tak je. Někteří předpokládají, že nižší riziko rozvoje rakoviny je způsobeno menší mírou vystavení estrogenu z důvodu pozdějšího nástupu menstruace a dřívějšího klimakteria u žen celiaček. Jiní vědci zase vidí příčinu v častější nižší váze žen s celiakií a odkazují na podobnou vazbu u žen s anorexií. Je také možné, že nižší váha souvisí s pozdějším nástupem menstruace / dřívější menopauzou, a tedy také s nižším výskytem rakoviny prsu. Spekulativní, ale ne nemožný je také protektivní vliv zánětu v těle u celiaků. Podobně se totiž vysvětluje menší množství rakoviny prsu u žen s revmatoidní artritidou.

Na závěr nezbývá než připomenout, že zjevná ochranná vazba mezi celiakií a rakovinou prsu není všespásná a vliv má velmi mnoho dalších faktorů. Ať už ženy celiakii mají či ne, měly by všechny procházet screeningem karcinomu prsu.

Zdroj: The University of Chicago Medicine

Neškodí bezlepková dieta vašemu srdci?

Existuje podezření, že neceliaci, kteří drží bezlepkovou dietu, čelí vyššímu riziku kardiovaskulárních onemocnění. Výsledek roz

Neškodí bezlepková dieta vašemu srdci?