2018-01-31 Lidská játra mohou napovědět o kondici celiaka s

Lidská játra mohou napovědět o kondici celiaka

Neléčená celiakie ovlivňuje chování lidského těla, a to ne pouze střev, jak by se mohlo zdát. Dnes se podíváme na to, jak se toto onemocnění může projevit na našich játrech.

Tento orgán hraje důležitou roli při čištění krve od toxických látek a alkoholu, funguje jako trávicí žláza, která produkuje žluč, umožňuje metabolismus sacharidů, tuků i bílkovin. Představuje zásobní orgán důležitých živin, vitamínů a minerálů. Játra jsou zkrátka nepostradatelná.

U celiaků není neobvyklé, že se krátce po diagnostikování nemoci zároveň také dozví, že mají „mírně zvýšené“ jaterní testy. Současná medicína neví jistě, čím přesně jsou změny v játrech při celiakii způsobeny. Svoji roli hraje určitě samotná konzumace lepku a pravděpodobně také genetika.

Při ověřování stavu jater lékaři vychází z koncentrace jaterních enzymů v krvi. Pokud játra nefungují správně z důvodu poranění tkáně či nemoci, vykazují enzymy alaninaminotransferáza (ALT) a aspartátaminotransferáza (AST) v krvi vyšší hodnoty. Často ale stačí u celiaků nasadit bezlepkovou dietu a hodnoty se vrátí do normálu.

Další problém, který může nastat, je ztučnění jater. Postihuje alkoholiky, objevuje se ale i v souvislosti s nadváhou a diabetem a není překvapením, že celosvětově je toto onemocnění na vzestupu. Některé studie poukazují na vyšší riziko ztučnění jater u celiaků. Celiakii dále může bohužel „doplňovat“ jiné autoimunitní onemocnění, a to chronický jaterní zánět – hepatitida.

Mnohé studie poukázaly na fakt, že při jaterním onemocnění, byla-li odhalena také celiakie, pomohlo nasazení bezlepkové diety zlepšit či zvrátit zhoršený stav jater. Je třeba ale dodat, že za jaterními onemocněními většinou celiakie nestojí.

TOP 10 nejproblematičtějších potravin

Jaké jsou nejproblematičtější potraviny z hlediska intolerance. TOP 10 těchto potravin zveřejnil slovenský magazín pro celiatik

TOP 10 nejproblematičtějších potravin