Vliv celiakie na zdraví mužů

Celiakie je nemoc, která muže nepostihuje tak často jako ženy. Jak je to možné? A jak celiakie ovlivňuje mužské tělo? Odpovědi naleznete v dnešním článku.

Autoimunitní onemocnění, o kterém je řeč, ničí především tenké střevo postiženého, ale bohužel nejen to. Mezi tradiční příznaky celiakie patří váhový úbytek, průjem a nedostatečný příjem důležitých látek, způsobený poničenou sliznicí tenkého střeva. Kromě těchto běžných příznaků muži častěji trpí chudokrevností a zvýšenými jaterními testy.

Muži lékařskou pomoc nevyhledávají rádi

Zajímavé je, že symptomy, na základě kterých odborní lékaři nakonec u mužů celiakii diagnostikují, spadají spíše mezi ty tradiční. Částečně to může být způsobené diagnostikou lékařů, kteří u mužů méně často za atypickými příznaky hledají celiakii, na druhou stranu má asi svůj podíl také fakt, že muži prostě „neradi“ navštěvují lékaře. „Obtěžující“ průjem, přetrvávající nezvladatelná únava nebo nadýmání motivují k návštěvě specialisty více než jiné příznaky.

Podle studií je celiakie diagnostikována mužům a ženám v poměru asi 1:2. Na vině je samozřejmě větší dispozice k nemoci u žen, přispívá ale také menší procento diagnostikovaných mezi muži.

Příznaky společné pro obě pohlaví jsou především trávicího, neurologického a kožního charakteru. Muže navíc častěji postihuje podváha (ve spojení s průjmy) a významná intestinální malabsorbce, tedy nedostatečné vstřebávání živin z přijímané potravy. Muži si také více stěžují na reflux. Častější je i výskyt svědivé vyrážky doprovázející celiakii, známé jako dermatitis hermetiformis.

V neposlední řadě je třeba zmínit také spojení mezi celiakií a mužskou neplodností.  Nediagnostikovaní celiaci mají vyšší míru abnormalit u spermií a rozhozené úrovně hormonů v těle. Obojí se výrazně zlepšuje po zavedení bezlepkové diety.

U autoimunitních nemocí mají pánové výhodu

Muži trpí autoimunitními poruchami méně často než ženy. Pokud ale celiakií onemocní, mají vyšší pravděpodobnost výskytu přidružené autoimunitní poruchy. Diagnostikována je asi u 30 % celiaků, mužů i žen. Nejčastěji se jedná o postiženou štítnou žlázu nebo Sjörgrenův syndrom.

Největší škody celiakie stihne napáchat, pokud postižený nepociťuje žádné symptomy. V takovém případě je často jediná možnost, jak u pacientů nemoc objevit, screening v rámci rodiny. Nově diagnostikovaný pacient motivuje nejbližší příbuzné k vyšetření, která vedou k odhalení i skrytých celiaků bez příznaků.

Zdroj: verywell.com

Celiakie a dárcovství krve

Rádi byste pomohli druhým a nemůžete, ačkoliv opravdu chcete. To je realita lidí s určitými typy...

Celiakie a dárcovství krve