2018-02-11 Celiakie a zdraví žen

Celiakie a zdraví žen

Na Bezlepek.cz jsme se už věnovali zdravotním projevům celiakie u mužů a dnes zaměříme pozornost na specifika této nemoci u žen.

Obecně se ví, že celiakií, podobně jako jinými autoimunitními poruchami, trpí více žen než mužů. Udává se, že přibližně v poměru 2:1. Druhým nepříjemným faktem je, že autoimunitní poruchy se navzájem rády doplňují. V praxi se tak může stát, že je celiakie doplněna například o diabetes mellitus I. typu nebo onemocnění štítné žlázy, a to nezávisle na pohlaví nemocného.

Mezi klasické projevy nemoci, které mohou postihovat jak muže, tak ženy, patří příznaky trávicího, neurologického a kožního charakteru. Zvláštní kapitolou u žen je výrazný vliv celiakie na reprodukční systém. Vzhledem ke zmíněnému riziku souběžného výskytu autoimunitních poruch trpí ženské zdraví o to víc.

Je důležité si uvědomit, že celiakie může negativně ovlivnit celý reprodukční život ženy a její projevy jsou rozmanité: pozdější nástup menstruace, nepravidelná menstruace, neschopnost počít dítě, nevysvětlitelná neplodnost, opakované potraty, narození mrtvého dítěte, brzký nástup menopauzy. Tyto projevy mohou být ještě zhoršeny podvýživou, nedostatkem železa a chudokrevností, osteoporózou. A samozřejmě psychickými obtížemi, které například při snaze otěhotnět ženě také nepomáhají.

Problémy s početím a výše zmíněné další komplikace jsou často důvodem, proč ženy navštíví odborníka a teprve tak svoji diagnózu správně pojmenují. Je extrémně důležité, aby k diagnóze došlo co nejdříve, protože tělo i po zavedení bezlepkové diety potřebuje dostatek času, aby se vyrovnalo s napáchanými škodami a pozitivní efekt diety se projevil.

Na závěr se ještě zmiňme o zvláštním „benefitu“, kterému jsme se věnovali dříve a který vědci zatím nedokázali vysvětlit. Ženy-celiačky méně trpí rakovinou prsu. Protektivní účinek celiakie se odhaduje na 18‒30 %. Vliv může mít estrogen, jemuž jsou ženy s celiakií obecně vystaveny méně. Druhým pravděpodobným důvodem je nižší hmotnost těchto žen.

Bezlepková piva na vzestupu, aspoň ve světě

Základní surovinou při výrobě piva je obilí, což pro obsah lepku teoreticky vylučuje z konzumace tohoto nejoblíbenějšího českéh

Bezlepková piva na vzestupu, aspoň ve světě
Kde koupíte bezlepkové Juliány a Olmíky

V našem seriálu se dnes zaměříme na to, kde se dají koupit dvě bezlepkové dobrůtky a to tvarohoví Olmíci a Julináni. Oba mléčné

Kde koupíte bezlepkové Juliány a Olmíky