Vitální století staříci mají stejný střevní mikrobiom jako zdraví třicátníci

Nízká hladina cholesterolu platí za biomarker zdravého oběhového systému. Nyní se ukazuje, že kvalitní střevní bakteriální osídlení je ukazatelem zdravého stárnutí, tedy alespoň podle vědců.

Kanadští výzkumníci z Western University ve spolupráci s čínskými kolegy Tianyi institutu v Čen-ťiang provedli jednu z největších mikrobiologických studií provedených mezi lidmi a prokázali tak souvislost mezi zdravým stárnutím a zdravými střevy.

Do sledovaného vzorku bylo vybráno 1000 Číňanů v různých věkových kategoriích od 3 do více než 100 let, všichni vynikali výjimečným zdravím bez rodinné anamnézy nemoci. Výsledky ukázaly přímý vztah mezi zdravím a mikroby ve střevě.

Profesor Gregor Reid z Lawsonského zdravotně-výzkumného centra při Western University vysvětluje cíl této velké studie: „Chceme do zdravotní diagnostiky zapojit tyto nové systémy založené na zkoumání mikrobiomu. Pro jeho zlepšení lze použít různé potraviny a probiotika. Současně vyvstává otázka, pokud můžete zůstat aktivní a dobře jíst, budete kvalitněji stárnout? Nebo je to tak, že bakterie v těle zdravé stárnutí prostě jen predikují?“

Studie publikovaná v časopisu mSphere ukázala, že celkové složení mikrobiálních organismů zdravé starší skupiny v populaci byla podobná jako u mladších ročníků. „Nejdůležitějším závěrem je, že v rámci jedné populace není velký rozdíl mezi mikrobiomem vitálního 90letého staříka a třicátníka. Zda je to příčina nebo následek, neumíme zatím spolehlivě říct,“ doplňuje Greg Gloor, hlavní výzkumník studie a profesor Western University.

Vědci doufají, že díky znalosti střev zdravých jedinců bude možné „resetovat“ starší mikrobiom u méně zdravých lidí a podpořit tak jejich celkový stav a vitalitu.

Během studie narazili výzkumníci na podivuhodnou anomálii, pro kterou nemají vysvětlení. Ve skupině zdravých pozorovaných jedinců se ukázalo, že věk 19‒24 let „nese“ rozdílnou mikrofloru než zbytek pozorované kohorty. Odlišný střevní mikrobiom vědce překvapil. Jedná se podle nich o odchylku, která nebyla pozorována u jiných populací, a vyžaduje další zkoumání.

Zdroj: sciencedaily.com