celiakie a gravidita

Jak celiakie ovlivňuje těhotenství ženy?

Na Bezlepek.cz jste se mohli už dříve dočíst, jak devastující efekt může mít neléčená celiakie na plodnost žen i mužů. MUDr. Bára Bahníková pro Bezlepek.cz vysvětluje, co hlavního by o své nemoci měla vědět každá celiačka, která je těhotná nebo těhotenství plánuje.

Předně, pokud žena s celiakií dodržuje bezlepkovou dietu, probíhá těhotenství většinou bez obtíží a komplikací.

Pokud žena o své diagnóze ví, měla by gravidita vždy být plánovaná, při dodržované bezlepkové dietě a ideálně v tzv. „klinicky němém stavu“. To znamená, že choroba je v remisi. I pokud se celiakie před těhotenstvím nijak neozývala, mohou se objevit známky aktivity, nejčastěji chudokrevnost (anémie). Z tohoto důvodu doporučujeme těhotným ženám kontrolu v každém trimestru. V případě zjištěných laboratorních odchylek se pak přistupuje k substituční terapii.

Co se týče intrauterinního vývoje plodu u diagnostikované celiačky, může být opožděný a v tomto směru je potřeba ženu a plod pečlivě sledovat. U nediagnostikovaných celiaček se s opožděným vývojem plodu setkáváme poměrně často. Dále se bohužel objevují opakované potraty, předčasné porody a vyšší četnost porodu císařským řezem.

Pokud se žena z nejasné příčiny potýká s opožděným intrauterinním vývojem plodu nebo opakovaně potrácí, doporučujeme každopádně podstoupit screening na celiakii.

Na závěr pozitivní zpráva pro léčené celiačky, které jsou gravidní: pokud je v těhotenství dodržovaná bezlepková dieta, snižuje se riziko vzniku celiakie u miminka.

 

Celiakie a obezita

Když jsem přemýšlela nad tématem tohoto článku, tak jsem si kladla otázky: Netrápí celiaky obezita?...

Celiakie a obezita