Rychlejší a přesnější. Takové je nové testovací zařízení lepku založené na tranzistorové technologii

Imunitní systém celiaků reaguje nepřiměřeně na bílkovinu lepku obsaženou v pšenici, ječmenu nebo v žitě. Za zlatý standard pro posuzování obsahu lepku v potravinách platí tzv. ELISA, testovací metoda založená na imunoenzymatické reakci. Tento test je hojně používán, nese s sebou však určité nevýhody.

Předně testy ELISA se liší dle výrobce a mohou poskytovat nekonzistentní výsledky, někdy i falešně negativní. To je potenciálně nebezpečné pro osoby trpící celiakií nebo citlivostí na lepek, kteří se na výsledky testu spolehnou. Druhou nevýhodou je potřeba použít na každý typ lepku jiný test ELISA. Tedy ječmen, pšenice i žito musí být testovány samostatně.

Vědci Kevin D. Dorfman, Scott P. White a C. Daniel Frisbie nyní přichází s novým detektorem lepku, který dokáže rychle zjistit a změřit různé zdroje lepku jedním testem. Tento vědecký tým totiž vyvíjí zařízení založené na technologii využívající tranzistory s plovoucími hradly. Technologie využívá drobných mikrokanálků, kterými prochází vzorek jídla. Pokud je ve vzorku přítomný lepek, naváže se na jedno z přítomných činidel, protilátky nebo sloučeniny zvané aptamery. Tyto vazby způsobí změnu v napěťovém výstupu tranzistoru a vznikne tak otisk specifický pro lepek z ječmene, pšenice nebo žita.

Stejně jako u testu ELISA dokázalo zařízení detekovat lepek v množství 20 PPM (částic na jeden milion), tedy maximální koncentraci lepku u bezlepkových potravin povolenou americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Díky menšímu množství procesních kroků a automatického vzorkování potřebuje čidlo o 45 minut kratší čas na detekci lepku než ELISA.

Testovací zařízení je stále ve fázi vývoje a zcela určitě v brzké době nenahradí testy ELISA. Jedná se ale o velký posun na cestě k bezpečnému a měřitelnému kontrolování potravin.

Zdroj: www.celiac.com