Šest způsobů, jak vás celiakie může zabít

Možná jste také někdy přemýšleli, jak asi vypadal život lidí postižených celiakií v době, kdy se o ní nic moc nevědělo. Těžko si představovat, že se léta neléčené nemoci na lidském těle neprojeví. Nediagnostikovaná celiakie výrazně ubírá na vitalitě a kvalita života se zhoršuje, tak jak chřadne nemocný člověk.

Ať už dnes nebo třeba před padesáti lety, celiakie samotná člověku smrt nepřivede, její přidružené komplikace ale mohou. A to i dnes, kdy je diagnostika i léčba na zcela jiné úrovni. Jedním z důvodů je i „chameleonská“ povaha nemoci, která někdy pacienta zjevně neobtěžuje, přesto ale škodí.

Podívejme se na šest fatálních následků neléčené celiakie.

Lidem s poničeným střevem při dlouhodobě neléčené celiakii hrozí různé vážné problémy. Jedním z nich jsou gastrointestinální formy rakoviny a uvádí se, že neléčený celiak jimi trpí 40‒100krát více než zbytek populace. Enteropatický T-lymfom je považován za formu rakoviny s velmi špatnou prognózou. Lidé s celiakií jsou také častěji postiženi rakovinou lymfatických uzlin, non-Hodgkinovým lymfomem.

U nemocných celiakií dále hrozí vyšší riziko onemocnění štítné žlázy a 2,5krát větší pravděpodobnost propuknutí papilárního karcinomu štítné žlázy. Dobrou zprávou je, že se tuto formu rakoviny daří léčit, míra přežití se odhaduje na 80‒90 %.

Pacienti s autoimunitní poruchou čelí až 4krát vyššímu riziku rozvoje epilepsie. Tato nemoc je spojována se syndromem náhlého úmrtí, kdy ani posmrtné vyšetření nedokáže vysvětlit příčinu úmrtí člověka.

Další život ohrožující stav představují ucpané koronární tepny, které mohou vést až k srdečnímu infarktu. Celiakie bohužel zvojnásobuje riziko onemocnění srdečních tepen.

Jinou autoimunitní poruchou, která častěji postihuje celiaky, je diabetes 1. typu. Cukrovka způsobuje sama o sobě mnoho komplikací a dlouhodobá celiakie zvyšuje úmrtnost lidí s diabetem.

Neveselý výčet uzavíráme obezitou, problémem, který trápí nejen celiaky. Studie naznačují, že skoro 40 % lidí s diagnostikovanou celiakií mají překvapivě nadváhu, ne podváhu. Nadváha samozřejmě nevylučuje podvýživu ve smyslu nedostatečného zásobení těla živinami.

Zdroj: www.celiac.com