Obrázek: Chaitan Khosla
Zdroj: Stanford News

Vědec ze Stanfordovy univerzity zasvětil svůj život výzkumu celiakie

Nalezení účinné léčby vážné nemoci představuje úlevu pro člověka, který jí trpí. Málokdo si uvědomuje, kolik práce a úsilí za takovým úspěchem ale stojí. Co se celiakie týče, tak dnes víme o několika možných směrech, kudy se vývoj léčby může vyvíjet, tato nemoc je ale zatím stále považovaná za nevyléčitelnou.

Jedním z vědců, který svůj život zasvětil hledání odpovědí v problematice celiakie, je Chaitan Khosla. Tento 53letý chemický inženýr dnes stojí za mnohými úspěchy, které věda na poli výzkumu celiakie zaznamenala a zaslouží si bližší představení.

Vědec Khosla dnes působí na Stanfordově univerzitě ve Spojených státech amerických, pochází ale původně z Indie. Tam také na technologickém institutu v Bombaji dokončil v roce 1985 svá studia chemického inženýringu. Následoval doktorát na Kalifornském technologickém institutu. Dnes už profesor Khosla o sobě říká, že výzkum celiakie pro něj nepředstavuje pouze profesní zájem, ale také osobní, protože nemoc postihla i jeho rodinu. Vážné zdravotní následky neléčené celiakie, stejně jako její komplikovaná podstata, vedly tohoto muže k založení interdisciplinárního biochemického institutu, který se nemoci věnuje.

Profesor Khosla spolupracuje s gastroenterologem Garym Grayem, působícím na stejné univerzitě, aby společně přišli na to, jak celiakii pokořit. První velký úspěch ve výzkumu přišel v roce 2001, kdy publikovali rozsáhlou studii o lepku a jeho účincích na lidské tělo.

Důležitým poznatkem byl vliv určitých enzymů v těle na trávení lepku. Tým vědců pokračoval ve výzkumu dvou typů enzymů, u kterých experimenty prokázaly, že pravděpodobně mohou trávení lepku pomoci. Před výzkumníky je ale stále dlouhá cesta, protože lidské tělo je velmi složité.

Práce vědců v čele s profesorem Chaitanem Khoslou je celosvětově uznávaná, o čemž svědčí řada prestižních ocenění. Mezi nimi cena Alana T. Watermana z roku 1999, Cena ACS v čisté chemii z roku 2000 nebo Ocenění Jamese E. Baileyho z roku 2011.

Zdroj: Yourstory.com

Obrázek: Chaitan Khosla | Zdroj: Stanford News

Je bezlepková dieta špatná pro vaše srdce?

Existuje podezření, že neceliaci, kteří drží bezlepkovou dietu, čelí vyššímu riziku kardiovaskulárních onemocnění. Výsledek roz

Je bezlepková dieta špatná pro vaše srdce?
Brambory: hodně muziky za málo peněz

Dnešní díl seriálu o přirozeně bezlepkových potravinách věnujeme absolutnímu základu české kuchyně, a to bramborám....

Brambory: hodně muziky za málo peněz