Některé geografické oblasti ve světě platí za ohniska celiakie. Vědci jen tuší proč

Výskyt celiakie se v různých oblastech světa značně liší. V některých ale prokazatelně roste a vědci se ptají, z jakého důvodu. Zvyšující se procento diagnostikovaných pacientů lze částečně přisoudit zlepšujícím se diagnostickým technikám a rostoucímu povědomí o nemoci, nevysvětluje se tím ale dobře zdokumentovaný nárůst čísel za posledních 30‒40 let.

Tématu epidemiologie celiakie se věnovala studie zveřejněná v Žurnálu pediatrické gastroenterologie a výživy v roce 2014. Aktuální situace je podle článku charakterizována jednak nárůstem nových případů v tradičních oblastech výskytu (severní Evropa a USA) a ještě zajímavějším rozšířením nemoci v nových regionech, především asijských zemích.

Za tímto jevem s největší pravděpodobností stojí změny ve stravovacích návycích, tedy především větší konzumace lepku, a dále také změny ve výživě nejmenších dětí.

Přesné důvody, proč celiakie u vybraných lidí propuká, neznáme. Jisté ale je, že člověk musí mít genetickou dispozici a také musí konzumovat lepek. Historicky se celiakie poprvé objevila v oblastech, kde obilí tvoří nedílnou součást jídelníčku. Globalizace pak obilniny a lepkové potraviny, jako pizzu či těstoviny, přivedla i na místa, kde dříve byly neznámé.

A jaká jsou procenta postižení celiakií v jednotlivých populacích? V západních zemích, tedy především v Evropě a USA studie hovoří o přibližně 1 % celiaků. Obvykle se počítají jako klinicky diagnostikovaní jedinci a ti, u nichž byl pozitivní sérologický nález.

Ve zmíněných oblastech se objevují regionální rozdíly, jejichž důvod neumíme zatím vysvětlit. Vyšší procenta se týkají severní Evropy, ve Finsku a Švédsku se vyskytuje více jak 2‒3 % celiaků v populaci.  Oproti tomu v Německu počet celiaků tvoří jen 0,2 %. Tento rozdíl pro vědce zůstává záhadou, protože oblasti se jinak shodují v míře přijímaného lepku v populaci i míře genetické zátěže celiakií.

Další „záhadnou“ oblastí v Evropě je Skotsko, kde se mezi lety 1990‒2009 zvýšil výskyt celiaků 6,4násobně a podle všeho se jedná o nárůst výskytu celiakie už mezi dětmi.

Kromě diagnostikovaných celiaků se vědci pokouší odhadnout i celkový počet celiaků v populaci. Jedna ze studií naznačuje, že ve Spojených státech došlo během 25 let k 5násobnému nárůstu počtu celiaků. Důvody nejsou úplně jasné, předpokládá se vliv především environmentálních faktorů. Změnila se kvalita i množství konzumovaného lepku, kojenecká výživa dětí, spektrum střevních infekcí apod.

V jiných částech světa, které jsou osídleny lidmi evropského původu, se epidemiologie obvykle překrývá s evropskými a americkými údaji. Celiakie je tak běžná v zemích severní Afriky nebo na Středním východě. Nutno podotknout, že diagnostika této nemoci je ve zmíněných oblastech na nízké úrovni.

Zajímavý zdroj informací je z pohledu epidemiologie Indie. V asijsko-tichomořské oblasti se jedná o jeden z mála dobře zmapovaných regionů. Severní část Indie je označována jako „pás celiakie“ a zdejší vyšší procento nemoci v populaci se alespoň částečně vysvětluje vyšším podílem pšenice ve stravě než u „rýžového“ jihu a potvrzuje významný vliv environmentálních faktorů na rozvoj nemoci. Některé odhady tvrdí, že 5‒8 milionů Indů trpí celiakií, z nich ale bylo diagnostikováno jen několik tisíc pacientů.

Na závěr ještě shrňme známá data z některých asijských zemí. V Číně, především její severní části, také lepek patří do jídelníčku lidí. I Číňané navíc nesou zátěž genotypu DQ2 a DQ8, i když v menší míře než obyvatelé západních zemí. Jak malá pozornost je nemoci v zemi věnována, dokumentuje počet diagnostikovaných celiaků. V roce 2014 bylo popsáno pouze 18 případů zjištění celiakie pomocí biopsie. Naopak v Japonsku, Indonésii, Koreji nebo na Filipínách díky nízkému zastoupení lepku ve stravě i nízké genetické zátěži je výskyt celiakie vzácný.

Zdroj: The New Epidemiology of Celiac Disease

Metabolický syndrom a celiatici

Několik studií potvrdilo, že mnoho pacientů s celiakií, změní svou tělesnou váhu poté, co začnou praktikovat bezlepkovou dietu.

Metabolický syndrom a celiatici