Některé geografické oblasti ve světě platí za ohniska celiakie. Vědci jen tuší proč

Výskyt celiakie se v různých oblastech světa značně liší. V některých ale prokazatelně roste a vědci se ptají, z jakého důvodu. Zvyšující se procento diagnostikovaných pacientů lze částečně přisoudit zlepšujícím se diagnostickým technikám a rostoucímu povědomí o nemoci, nevysvětluje se tím ale dobře zdokumentovaný nárůst čísel za posledních 30‒40 let.

Tématu epidemiologie celiakie se věnovala studie zveřejněná v Žurnálu pediatrické gastroenterologie a výživy v roce 2014. Aktuální situace je podle článku charakterizována jednak nárůstem nových případů v tradičních oblastech výskytu (severní Evropa a USA) a ještě zajímavějším rozšířením nemoci v nových regionech, především asijských zemích.

Za tímto jevem s největší pravděpodobností stojí změny ve stravovacích návycích, tedy především větší konzumace lepku, a dále také změny ve výživě nejmenších dětí.

Přesné důvody, proč celiakie u vybraných lidí propuká, neznáme. Jisté ale je, že člověk musí mít genetickou dispozici a také musí konzumovat lepek. Historicky se celiakie poprvé objevila v oblastech, kde obilí tvoří nedílnou součást jídelníčku. Globalizace pak obilniny a lepkové potraviny, jako pizzu či těstoviny, přivedla i na místa, kde dříve byly neznámé.

A jaká jsou procenta postižení celiakií v jednotlivých populacích? V západních zemích, tedy především v Evropě a USA studie hovoří o přibližně 1 % celiaků. Obvykle se počítají jako klinicky diagnostikovaní jedinci a ti, u nichž byl pozitivní sérologický nález.

Ve zmíněných oblastech se objevují regionální rozdíly, jejichž důvod neumíme zatím vysvětlit. Vyšší procenta se týkají severní Evropy, ve Finsku a Švédsku se vyskytuje více jak 2‒3 % celiaků v populaci.  Oproti tomu v Německu počet celiaků tvoří jen 0,2 %. Tento rozdíl pro vědce zůstává záhadou, protože oblasti se jinak shodují v míře přijímaného lepku v populaci i míře genetické zátěže celiakií.

Další „záhadnou“ oblastí v Evropě je Skotsko, kde se mezi lety 1990‒2009 zvýšil výskyt celiaků 6,4násobně a podle všeho se jedná o nárůst výskytu celiakie už mezi dětmi.

Kromě diagnostikovaných celiaků se vědci pokouší odhadnout i celkový počet celiaků v populaci. Jedna ze studií naznačuje, že ve Spojených státech došlo během 25 let k 5násobnému nárůstu počtu celiaků. Důvody nejsou úplně jasné, předpokládá se vliv především environmentálních faktorů. Změnila se kvalita i množství konzumovaného lepku, kojenecká výživa dětí, spektrum střevních infekcí apod.

V jiných částech světa, které jsou osídleny lidmi evropského původu, se epidemiologie obvykle překrývá s evropskými a americkými údaji. Celiakie je tak běžná v zemích severní Afriky nebo na Středním východě. Nutno podotknout, že diagnostika této nemoci je ve zmíněných oblastech na nízké úrovni.

Zajímavý zdroj informací je z pohledu epidemiologie Indie. V asijsko-tichomořské oblasti se jedná o jeden z mála dobře zmapovaných regionů. Severní část Indie je označována jako „pás celiakie“ a zdejší vyšší procento nemoci v populaci se alespoň částečně vysvětluje vyšším podílem pšenice ve stravě než u „rýžového“ jihu a potvrzuje významný vliv environmentálních faktorů na rozvoj nemoci. Některé odhady tvrdí, že 5‒8 milionů Indů trpí celiakií, z nich ale bylo diagnostikováno jen několik tisíc pacientů.

Na závěr ještě shrňme známá data z některých asijských zemí. V Číně, především její severní části, také lepek patří do jídelníčku lidí. I Číňané navíc nesou zátěž genotypu DQ2 a DQ8, i když v menší míře než obyvatelé západních zemí. Jak malá pozornost je nemoci v zemi věnována, dokumentuje počet diagnostikovaných celiaků. V roce 2014 bylo popsáno pouze 18 případů zjištění celiakie pomocí biopsie. Naopak v Japonsku, Indonésii, Koreji nebo na Filipínách díky nízkému zastoupení lepku ve stravě i nízké genetické zátěži je výskyt celiakie vzácný.

Zdroj: The New Epidemiology of Celiac Disease

Svačinky plné zdraví i chuti

Svačinky plné zdraví i chuti Školáci opět zasedli do lavic a jim i nám, dospělákům,...

Svačinky plné zdraví i chuti
Mezinárodní den celiakie

Na středu 16. května 2018 připadá Mezinárodní den celiakie, jehož hlavním cílem je zvyšovat povědomí...

Mezinárodní den celiakie
Celozrnný švestkový moučník

Podzim bez tmavě modrých plodů slivoní by určitě nebyl tak krásně barevný a voňavý. Kdysi...

Celozrnný švestkový moučník