Asi pětině léčených dětí s celiakií přetrvávají obtíže

Opakované biopsie ukázaly střevní abnormality (enteropatie) u téměř 20 % dětí-celiaků i rok po nasazení bezlepkové diety. S touto překvapivou informací přišlo periodikum Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, oficiální časopis evropské i severoamerické společnosti pro pediatrickou gastroenterologii, hepatologii a výživu.

Nový výzkum doktorky Maureen Leonardové z Bostonu dále ukazuje, že k odhalení přetrvávající celiakální enteropatie, tedy poškození střevní stěny, nestačí klasické testy sledující hladinu protilátek v krvi.

Vědci přezkoumali záznamy 103 dětí a dospívajících s celiakií, kteří byli léčeni ve dvou zdravotních zařízeních. Tito pacienti drželi bezlepkovou dietu v průměru 2,4 roku a u 90 % z nich byla úroveň dodržování diety na vynikající úrovni.

Děti minimálně dvakrát podstoupily endoskopii a biopsii, při které byly odebrány vzorky střevní tkáně. Poprvé v rámci diagnostiky celiakie a následně nejdříve po jednom roce bezlepkové diety. V případě nových příznaků nebo abnormálních výsledků krevních testů se přistupovalo k opakovaným biopsiím.

Celé zkoumání upozornilo na přetrvávající celiakii u 19 % dětí. Ukázalo se, k odhalení problému by nestačily testy protilátek v krvi (IgA tTG). Protilátky totiž byly zvýšené jen u 43 % dětí, kterým biopsie prokázala přetrvávající střevní abnormality. A naopak zvýšené krevní hodnoty byly naměřeny i u pacientů s normálním nálezem biopsie.

Dnešní standardizované postupy nedoporučují provádět opakovanou biopsii. Vědecký tým, který se problému věnoval, ale upozorňuje, že je to jediný způsob, jak bezpečně potvrdit přetrvávající problém. „Naše zjištění naznačují, že je potřeba zvažovat opakovanou biopsii, aby se včas odhalil případný návrat nemoci,“ vysvětluje vedoucí týmu Maureen Leonardová. „Dlouhodobé účinky přetrvávajících střevních abnormalit nejsou známy, ale nemoc může předurčit pacienty s celiakií k budoucím komplikacím a nedostatečnému růstu,“ uzavírá Leonardová.

Zdroj: ScienceDaily.com

Jarní bezlepkový detox se smoothie

Mixované nápoje z čerstvého ovoce a zeleniny, zvané smoothie, jsou svěží, plné vitamínů i chuti. Znaly...

Jarní bezlepkový detox se smoothie
Udržte svoje srdce zdravé

Vztah mezi celiakií a dalšími závažnými zdravotními problémy, jako je diabetes, roztroušená skleróza nebo poruchy...

Udržte svoje srdce zdravé