Mezinárodní den celiakie

Na středu 16. května 2018 připadá Mezinárodní den celiakie, jehož hlavním cílem je zvyšovat povědomí o této doživotní autoimunitní nemoci. Věříme, že Bezlepek.cz přispívá větší informovanosti 365 dní v roce. Při příležitosti světového dne celiakie vám představujeme důležitou evropskou autoritu, která se problematice celiakii věnuje ‒ AOECS ‒ známá jako Asociace evropských sdružení celiaků.

Podle AOECS více než 7 milionů Evropanů trpí celiakií, ale pouze 25 % z nich zná svoji správnou diagnózu.

AOECS vznikla v roce 1988 jako zaštiťující organizace národních sdružení celiaků. Nezisková a nezávislá asociace v současnosti spolupracuje s 35 evropskými organizacemi na národní úrovni a jejím hlavním cílem je zastupovat celiaky a lidi postižené kožními projevy nemoci (Dermatitis herpetiformis Duhring) a spolupracovat s mezinárodními organizacemi po celém světě.

Oblasti, které asociace může ze své pozice ovlivnit, se týkají například jednotného značení bezlepkových potravin a výrobků nebo podpory nadnárodních projektů výzkumů celiakie. Od roku 1992 AOECS spolupracuje s OSN a WHO při řešení otázek týkajících se zdraví a bezpečnosti spotřebitelů v obchodu s potravinami. Zastupuje tak celiaky na poli mezinárodního obchodu.

Mezi úspěchy, kterých již bylo dosaženo, patří:

  • povinnost informovat spotřebitele o obsahu lepku v potravinách,
  • zákaz přidávat lepek do přirozeně bezlepkových potravin, a to i z technologických důvodů,
  • u geneticky modifikovaných potravin zákaz přenášet geny, u kterých je známo, že vyvolávají glutenovou enteropatii (celiakii).

Na webových stránkách asociace je možné najít další informace o sdruženích celiaků na národních úrovních nebo pozvánky na různé národní a nadnárodní akce a setkání věnované celiakii.

Zdroj: aoecs.org