2018-07-11 genetika

Klíčový gen pro rozvoj celiakie se ukrývá v „odpadní“ DNA

Asi 40 % populace nese ve své genetické výbavě hlavní rizikový faktor pro rozvoj celiakie, ale pouze u 1 % lidí se nemoc skutečně objeví. Gen, který se na rozvoji nemoci podílí, našli vědci v „odpadní“ DNA.

O vlivu genetiky vědci vědí už nějaký čas a dispozice k celiakii, která se projevuje přítomností specifických alel HLA-DQ2 a DQ8, se dokonce běžně testuje. Záhada, která stále rozluštěna nebyla a které se věnují výzkumníci z Baskické univerzity ve Španělsku, jsou příčiny rozvoje nemoci. „Celiakie je komplexní genetické onemocnění, v němž hraje roli mnoho polymorfismů, z nichž každý zvlášť má jen malý vliv na rozvoj nemoci,“ vysvětluje výzkumnice Ainara Castellanosová, která práci publikovanou v periodiku Science vedla.

Část DNA, o které je řeč, vědci nelichotivě nazvali „odpadní“. Jedná se o nejméně poznaný, avšak největší díl DNA (asi 95 %), který se neúčastní syntézy proteinů. Tato „odpadní“ DNA má ale dozajista jiné, pomalu poznávané funkce související například s imunitními procesy v těle.

Zánětlivá autoimunitní reakce pozorovaná u celiaků je uložena v části DNA nazvané 1nc13. Ribonukleová kyselina (RNA) produkovaná tímto genem hlídá míru prozánětlivých genů. U celiaků nedochází k dostatečné produkci této RNA, proto nejsou zánětlivé geny řádně regulovány a jejich hladina narůstá.

„Nové poznatky ukazují, jak důležité je prozkoumat vliv ‚odpadního‘ DNA na vliv celiakie a dalších autoimunitních poruch. Zajímá nás, zda nízké hladiny RNA mohou být použity pro vysledování nástupu celiakie ještě před tím, než se nemoc skutečně rozvine. Možná se nám tak otevřou nové dveře v oblasti před-celiakální diagnostiky,“ věří José Ramón Bilbao, další z týmu genetických výzkumníků.

Zdroj: ScienceDaily.com