Opožděná diagnostika celiakie představuje pro Evropany velké riziko. Je screening řešením?

V Evropě celiakie patří mezi nejběžnější celoživotní onemocnění, přesto mnoho lidí o svém problému neví a dlouhé čekání na správnou diagnózu u této nemoci může i ohrožovat život. Sílí tlak na lékaře, aby zvážili testování každého, kdo vykazuje příznaky celiakie nebo spadá do vysoce rizikových skupin.

Tématem včasné diagnostiky se v minulosti zabýval například žurnál United European Gastroenterology (UEG). Podle něj je vhodné při vyhledávání osob s celiakií věnovat zvýšenou pozornost především příbuzným celiaků 1. stupně, lidem s diabetem 1. typu, anémií, Downovým syndromem a dalším rizikovým skupinám.

Sérologické testy platí za významného pomocníka při vyhledávání celiakie u symptomatických, a především asymptomatických jedinců z vysoce rizikových skupin. Diagnóza se stanovuje na základě přítomnosti protilátek v krvi v kombinaci s odebráním vzorků tkáně tenkého střeva, tzv. biopsií. Ta prokazuje zánětlivé stavy ve střevě, které celiakii doprovází.

„Je velmi důležité, aby se v rámci celé Evropy diagnostika celiakie zvyšovala a abychom všichni podnikali podpůrné kroky,“ říká profesor Antonio Gasbarrini z Univerzitní polikliniky Agostina Gemelliho. Celiakie je totiž snadno řešitelná prostou bezlepkovou dietou, jak upozorňuje profesor Gasbarrini. Jestliže jsou testy jednoduché, bezpečné a poměrně spolehlivé, může jejich použití výrazně mírnit škody, které celiakie nyní páchá.

Vědci upozorňují, že celiakie, pokud je dlouhodobě neléčená, může vést k mnoha nežádoucím jevům. Patří mezi ně problémy s otěhotněním, snížená kvalita i délka života, osteoporóza.

„Bohužel, protože příznaky celiakie jsou často matoucí a podobné jiným nemocím, třeba syndromu dráždivého tračníku, čeká mnoho lidí na správnou diagnózu příliš dlouho. Podle některých odhadů pouze čtvrtina všech pacientů má štěstí na stanovení správné diagnózy. Zbytek ale zůstává v ohrožení,“ uzavírá Gasbarrini.

Zdroj: ScienceDaily.com

Jaké jsou formy celiakie

Celiakie se vyskytuje v různých formách. Podle internisty Jiřího Latty z Baťovy nemocnice ve Zlíně lékaři u této nemoci klasifi

Jaké jsou formy celiakie