Úmrtnost celiaků je navzdory lepšímu screeningu vyšší než ve zbytku populace, tvrdí britská studie

Díky lepší informovanosti a dostupnosti screeningových testů na celiakii by se dalo předpokládat, že ubývá vážných, dlouhodobě neléčených případů celiakie a také klesá mortalita (úmrtnost) celiaků. Dva výzkumníci z Velké Británie toto téma dlouhodobě sledují a chtějí do citlivé věci vnést více světla.

Geoffrey K. T. Holmes a Andrew Muirhead z Royal Derby Hospital pracovali s daty většího vzorku pacientů z jižní části hrabství Derbyshire z let 1978–2006. Protože tato část výzkumu překvapivě nepodpořila hypotézu o pozitivním vlivu lepšícího se screeningu celiaků v populaci, rozhodli se výzkum posílit o data dalších pacientů až do roku 2014.

Vědci pátrali po příčinách úmrtí pacientů s prokázanou celiakií. Podařilo se jim vypočítat úmrtnost danou různými příčinami, mezi nimi onemocnění kardiovaskulární, nádorová, respirační a trávicí nemoci, nehody a sebevraždy. Aby nedošlo ke zkreslení, zaměřila se analýza na data získaná nejméně dva roky po diagnostice nemoci.

Jaká důležitá zjištění ze studie plynou? Úmrtnost celiaků je vyšší než ve zbytku populace, vyšší je také riziko úmrtí na rakovinu a pneumonii a míra onemocnění jater u celiaků. Když se porovnala data před rokem 1990, 90. léta a období po roce 2000, ukázalo se, i přes lepší informovanost odborné veřejnosti a sílící diagnostiku nebylo zaznamenáno celkové snížení mortality celiaků.

Pozitivní je pokles úmrtnosti celiaků v éře sílící diagnostiky, přestože celková mortalita celiaků převyšuje zbytek populace. Zajímavý je významný pokles v úmrtnosti celiaků zapříčiněné kardiovaskulárními onemocněními v průběhu celého sledovaného období.

Zavedení a větší dostupnost testování a včasné diagnostiky mohou ke snížení mortality přispět. Při zvážení většího rizika komplikací při pneumokokové infekci se nabízí důsledné léčení nebo vakcinace. Stejně tak včasná diagnóza onemocnění jater a intenzivní léčba mohou celiakům zachraňovat životy.

Zdroj: BMJ Open Gastroenterology

Kolik Italů trpí celiakií?

West welfare society territory, nezisková společnost, která se snaží bez komentování zveřejňovat denní informace o blahobytu v

Kolik Italů trpí celiakií?