Děti s nediagnostikovanou celiakií ohroženy nedostatkem vitamínů A a D, ukázal výzkum

Mezi nebezpečné zdravotní důsledky celiakie patří podvýživa a nedostatečné vstřebávání důležitých živin, vitamínů a minerálů. Nedávno zveřejněná studie ukázala, že rizikem vitamínového nedostatku jsou ohroženy i nově diagnostikové děti. Kromě jiných látek jim podle studie chybí především dva, v tucích rozpustné vitamíny A a D.

Problematikou se zabýval tým tureckých výzkumníků, složený z expertů na pediatrickou gastroenterologii, hepatologii a výživu. U skupiny dětí s nově diagnostikovanou celiakií sledovali symptomy nemoci, výsledky biopsie a také hladiny některých vitamínů. Všechny tyto ukazatele vědci porovnali se zdravou, kontrolní skupinou.

Padesát sledovaných dětí s celiakií vykazovalo obdobné symptomy. Nejčastějším příznakem nemoci bylo zpomalení růstu, pozorované u dvou třetin z nich. Další časté problémy se týkaly zažívání, děti trpěly bolestí břicha a průjmy.

Vědci dále zjistili, že děti s autoimunitní poruchou celiakie trpí významně nižšími hladinami vitamínů A a D než kontrolní skupina. Skoro všechny děti vykazovaly sníženou hladinu vitamínu D. Téměř u 62 % z nich se jednalo o významně nízké hodnoty. Nedostatek vitamínu A se projevil u 33 % dětí.

Výzkum ale přinesl i dobrou zprávu. Děti s celiakií netrpěly nedostatkem vitamínů E a K1, na které se vědci také zaměřili. Tým vzhledem ke zjištěným výsledkům doporučuje souběžně s diagnostikou celiakie u dětí sledovat i hladiny vitamínů, aby se případná nedostatečnosti mohla ihned řešit.

Zdroj: Celiac.com